Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų (Mk 6, 34)

07-22 XVI EILINIS SEKMADIENIS

Jer 23, 1–6; Ef 2, 13–18; Mk 6, 30–34