Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo priėjo mokiniai ir prašė: „Išaiškink mums palyginimą apie rauges dirvoje“. Jis atsiliepė: „Sėjantysis gerą sėklą yra Žmogaus Sūnus. Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai. Taigi kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus Sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo Tėvo karalystėje. Kas turi ausis, teklauso!“ (Mt 13, 24-43)

06-23 XVI EILINIS SEKMADIENIS

Išm 12, 13. 16–19; Rom 8, 26–27;  Mt 13, 24–43

Liepos 25-30 d. dieninė vaikų stovykla

Katedros ir parapijos namų erdvėse šurmuliuos pusšimtis mažųjų mūsų parapijiečių. Pasimelskime už mūsų vaikus, kad ne tik gražiai ir linksmai praleistų laiką, bet ir paaugtų tikėjime.