Naujienos

Atsigaus širdis, tikrai tikrai

2022-05-30

 

Vysk. Jono Kaunecko 45-ies metų kunigystės sukaktis

2022-05-18

 

Sveikinimas klebonui

2022-05-17

 

Kvietimas į piligriminę kelionę

2022-05-08

 

Sinodinio kelio VII-asis susitikimas

2022-05-02

 

Gegužinės pamaldos

2022-05-02

 

Panevėžio vyskupijos jaunimo diena

2022-04-29

 

Mamos diena

2022-04-25

 

Klebono Velykinis sveikinimas

2022-04-16

 

Didžiojo Tridienio ir Šv. Velykų pamaldos

2022-04-15

 

Didysis Šeštadienis

2022-04-14

 

Didysis Penktadienis

2022-04-13

 

Didysis Ketvirtadienis

2022-04-12