Namų palaiminimas ir daiktų pašventinimas

Reiktų išskirti žodžius „laiminti“ ir „pašvęsti“. Pašvenčiami daiktai ir asmenys (pašvęstos vietos yra bažnyčios, varpai; pašvęsti asmenys gali būti vienuolynų abatai ir pan.), kurie paskiriami Dievui. Laiminami daiktai ir asmenys, kai jie yra patikimi ypatingai Dievo globai (palaimintos vietos gali būti namai ir laukai, palaiminti asmenys – ligoniai, seneliai, sužadėtiniai, vaikai; palaiminti daiktai – automobiliai, žolynai, vaisiai ir t.t.).

Namų palaiminimas

Laikydamiesi seno papročio, prieš Kalėdas dvasininkai lanko parapijiečių namus, juos laimina. Panevėžio katedroje dirbantys dvasininkai mielai palaimina namus tų tikinčiųjų, kurie priklauso katedros parapijai ir lanko katedrą. Namų palaiminimui reikia paruošti kryžių, uždegti žvakę, bendrai maldai sukviesti visus šeimos narius.

Daiktų pašventinimas

Laiminami ir šventinami gali būti religinio turinio paveikslai, kryžiai, rožiniai, medalikėliai, žvakės ir pan. Sutuoktinių, nepriėmusių Santuokos sakramento, žiedai nėra laiminami ar šventinami. Pametus ir įsigijus naujus žiedus šventiname tik įrodžius, kad sutuoktiniai yra priėmę Santuokos sakramentą.

 

Norintiems ką nors pašventinti, palaiminti ar pasikviesti dvasininką į namus reiktų kreiptis į budintį zakristijoje dvasininką.

Iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės (Jn 1, 16).