Skelbimai

XII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-06-23
 • Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Birželio 24 d. (pirmadienis) – Šv. Jono Krikštytojo Gimimo Iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Birželio 29 d. (šeštadienis) – Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Birželio 30 d. (sekmadienis) – rinkliava popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams. (Šv. Petro Skatikas)
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-06-15
 • Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

X-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-06-09
 • Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Birželio 14 d. (penktadienis) – palaimintojo Teofiliaus Matulionio vyskupo ir kankinio minėjimas.
 • Birželio 14 d. (penktadienis) – gedulo ir vilties diena. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. 19.00 val. koncertas okupacijų, genocido ir sovietmečio represijų aukų atminimui G. Faure REQUIEM.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės)

2024-06-01
 • Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Birželio 4, 5 ir 7 – oji dienos yra pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis ir penktadienis. Minėtomis dienomis 18.00val.  Šv. Mišios aukojamos  sudėtinėmis aukotojų intencijomis – į Šv. Antaną, Šv. Kazimierą ir į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Birželio 7 d. (penktadienis) – Švč. Jėzaus Širdies Iškilmė. Kunigų šventėjimo diena. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

2024-05-25
 • Gegužės 30 d. (ketvirtadienis) 20.00 val. katedroje sakralinio meno pažinimo ir sklaidos renginys „Opus Mirabile“ – renesanso genijaus freskų impresijos Povilo Puzino potėpiuose. (Plačiau skelbimų lentoje)
 • Birželio 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Birželio 2 d. (sekmadienis) – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (devintinės) iškilmė. Eucharistinė procesija nuo Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios prasidės 10.00val. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Birželio 2 d. pirmasis birželio mėnesio sekmadienis – Tėvo diena. Po kiekvienų Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas tėvams. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei katedroje vyks šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)

2024-05-19
 • Gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 19 d. (sekmadienis) po Sumos (13.30 val.) koncertas vaikų gynimo dienai. Dalyvauja Panevėžio muzikinio teatro choras.
 • Gegužės 23 d. (ketvirtadienis) – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Katalikiškai žiniasklaidai surinkta 2770 eurų. Ačiū už aukas.
 • Gegužės 26 d. (sekmadienis) – ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS IŠKILMĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)

2024-05-11
 • Gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 14 d. (antradienis) – Šv. Apaštalo Motiejaus šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Gegužės 19 d. (sekmadienis) – ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO IŠKILMĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Prieš Sumą Sekminių procesija.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

VI-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2024-05-04
 • Gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 6 d. (pirmadienis) 18.00 val. melsimės už mirusias Motinas.
 • Gegužės 7 d. - pirmasis mėnesio antradienis.  18.00 val. Šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Gegužės 12 d. (sekmadienis) – KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Pasaulinė socialinio komunikavimo diena.
 • Gegužės 12 d. (sekmadienis) – Marijos radijo renginys – MARIJATONAS. Renkamos aukos Ukrainos Marijos radijui.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

V-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2024-04-27
 • Balandžio 29 d. (pirmadienis) – Šv. Kotrynos Sienietės mergelės, Bažnyčios mokytojos ir Europos globėjos šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Gegužės 1 d. (trečiadienis) prasideda  gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. Litanija giedama šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 3 d. (penktadienis) – Šv. Pilypo ir Jokūbo apaštalų šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Gegužės 1, 3 ir 4 dienos yra pirmieji mėnesio trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišios minėtomis dienomis aukojamos sudėtinėmis intencijomis atitinkamai į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Gegužės 5 d. VI Velykų sekmadienis ir Motinos diena. Visose Šv. Mišiose melsimės už Motinas, po Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas Motinoms. Po Sumos Eucharistinė procesija.
 • Gegužės 6 d. (pirmadienis) 18.00 val. melsimės už mirusias Motinas.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

IV-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2024-04-20
 • Balandžio 14 d.  Ukrainai surinkta 4070 eurų. Ačiū už pagalbą.
 • Balandžio 25 d. (ketvirtadienis) – Šv. Evangelisto Morkaus šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Balandžio 28 d. (sekmadienis) – pasaulinė gyvybės diena. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

III-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2024-04-13
 • Balandžio 14 d. (sekmadienis) – rinkliava  Ukrainai.
 • Balandžio 20 d. (šeštadienis) Švč. Trejybės bažnyčioje vyks Lietuvos dominikonų pasauliečių susitikimas. Tema Šv. Kotrynos Sienietės gyvenimas ir veikla.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

II-ojo Velykų sekmadienio - Atvelykio skelbimai (Dievo Gailestingumo sekmadienis)

2024-04-07
 • Balandžio 8 d. (pirmadienis) – VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Didįjį Penktadienį Šv. Žemei surinkta 1085 eurai. Ačiū už aukas.
 • Balandžio 14 d. (sekmadienis) – rinkliava bus skiriama Ukrainos žmonėms.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

2024-03-31

Su šv. Velykomis - Jėzaus Kristaus prisikėlimo švente! Aleliuja!

 

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienio skebimai

2024-03-24

Didžiosios  savaitės pamaldų tvarka:

 • Pirmadienį, Antradienį ir Trečiadienį Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Ketvirtadienį Šv. Krizmos Šv. Mišios 11.00 val. Paskutinės Vakarienės 18.00 val. 8.00 val. Šv. Mišių nebus.
 • Penktadienį Kryžiaus pagarbinimo pamaldos prasidės 18.00 val. Rinkliava Šventajai Žemei.
 • Šeštadienį - Velyknakčio Vigilija – 20.00 val.
 • Kovo 31 d. – 8.00 val. Kristaus Prisikėlimo Iškilmė – Velykų procesija ir Šv. Mišios - 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Balandžio 1 d. – Antroji Velykų diena. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

 

 

V-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-03-16
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys,  šeštadieniais giedami graudūs verksmai.
 • Kovo 19 d. (antradienis) – Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Kovo 24 d. – Kristaus Kančios (Verbų) Sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. 12.00 val. Šv. Mišiose – Verbų procesija.
 • Kovo 24 d. Maltos Ordino pagalbos tarnyba vykdys akciją „Lurdo žvakelės“ bažnyčios gale po 9.15, 10.30 ir 12.00 val. Šv. Mišių. Akcijos tikslas – surinkti lėšų neįgaliųjų ir juos lydinčių maltiečių piligriminei kelionei į Lurdą 4.28 – 5.11 d.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

IV-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-03-10
 • Kovo 11 d. (pirmadienis) – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 18.00 val.
 • Kovo 16 d. (šeštadienis) 16.30 val. koncertas laukiant didžiosios prisikėlimo šventės – „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“. Dalyvauja Panevėžio muzikinio teatro kvartetas.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmastomos kryžiaus kelio stotys, šeštadieniais giedami graudūs verksmai.
 • Kovo 17 d. – penktasis gavėnios sekmadienis. Gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po Sumos senąsias kantinčkines giesmes atliks svečiai iš Klaipėdos „Marijos Taikos Karalienės“ parapijos.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

III-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-03-03
 • Kovo 4 d. (pirmadienis) – Šv. Kazimiero Lietuvos globėjo iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Kovo 5 ir 6 d. – pirmieji mėnesio antradienis ir trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Šv. Antaną ir Šv. Kazimierą.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmastomos kryžiaus kelio stotys, šeštadieniais giedami graudūs verksmai.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

II-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-02-25
 • Kovo 1 ir 2 d. – pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Švč. Jėzaus ir Švč. M. Marijos Širdis.
 • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmastomos kryžiaus kelio stotys,  šeštadieniais giedami graudūs verksmai.
 • Kovo 3 d. – trečiasis gavėnios sekmadienis ir Šv. Kazimiero atlaidai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po Sumos Eucharistinė procesija. Agapė parapijos namuose.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą. 

 

I-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-02-17
 • Vasario 22 d. (ketvirtadienis) – Šv. Petro, apaštalo sosto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris šią dieną aplanko katedrą ir sukalba Viešpaties maldą ir tikėjimo išpažinimą.
 • Penktadieniais gavėnios laiku 17.30 val. – Kryžiaus kelio stočių apmastymas.
 • Šeštadieniais gavėnios laiku 17.30 val.  – Graudūs verksmai.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

VI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-02-10
 • Vasario 14 d. (trečiadienis) – Pelenų diena. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Kiekvienose Šv. Mišiose atliekama pelenų barstymo apeiga.
 • Vasario 16 d. (penktadienis) minėsime Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 18.00 val. 17.30 val. – kryžiaus kelio stočių apmastymas.
 • Vasario 17 d. (šeštadienis) – Graudūs verksmai giedami 17.30 val.
 • Vasario 18 d. Pirmasis Gavėnios sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.