Skelbimai

V-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-02-04

 

IV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-01-28
 • Sausio 29 d. (sekmadienis) 17.00 val. – katechezė – Kristaus Gimimas pirmųjų amžių mene. Veda s. Elija
 • Vasario 2 d. (ketvirtadienis) – Kristaus Paaukojimo šventė. (Grabnyčios). Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Vakarinėse Šv. Mišiose šventinamos žvakės ir Grabnyčių procesija. Meldžiamasi už vienuolius ir vienuoles, bei prašant pašaukimų į pašvęstąjį gyvenimą.
 • Vasario 3 d. (penktadienis)  Šv. Blažiejaus minėjimas. Teikiama Šv. Blažiejaus sakramentalija.
 • Vasario 5 d. (sekmadienis) Šv. Agotos minėjimas. Šventinama duona ir vanduo. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-01-21
 • Sausio 22 d. - Dievo Žodžio sekmadienis. Dievo žodžio sekmadienį popiežius Pranciškus įvedė 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbtu apaštališkuoju laišku „Aperuit illis“. Laiške buvo nurodyta, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo žodžio sekmadienis. Kasmet minimu Dievo žodžio sekmadieniu norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“. 
 • Sausio 22 d. (sekmadienis) 15.00 val. Katedroje pamaldos, kuriose melsimės už krikščionių vienybę.
 • Sausio 25 d. (trečiadienis) apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Sausio 27 d. – kovo 31 d. organizuojamas ALFA KURSAS skirtas krikščioniško tikėjimo tiesų gilesniam pažinimui ir santykio su Jėzumi atnaujinimui. Registracija tel. 8-614-36144
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-01-14
 • Sausio 18 d. (trečiadienis) prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
 • Sausio 20 d. (penktadienis) 17.00 val. Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės bibliotekoje Dr. Ingridos Gudauskienės knygos „BIBLIJOS VYRAI IR MOTERYS KRYŽKELĖSE“  pristatymas.
 • Sausio 27 d. – kovo 31 d. organizuojamas ALFA KURSAS skirtas krikščioniško tikėjimo tiesų gilesniam pažinimui ir santykio su Jėzumi atnaujinimui. Registracija tel. 8-614-36144.
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157.
 • Sausio 22 d. – Dievo Žodžio sekmadienis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus Krikštas

2023-01-07
 • Sausio 9 d. (pirmadienis) prasideda eilinis liturginis laikas.
 • Sausio 9 d. (pirmadienis) 18.00 val. aukojamos Šv. Mišios minint mons. Juozapo Antanavičiaus 30 d. po jo mirties.
 • Sausio 13 d. (penktadienis) minėsime Laisvės Gynėjų dieną. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Švč. Mergelė Marija, Dievo gimdytoja

2022-12-31
 • Sausio 6 d. (penktadienis) – Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Sausio 8 d. (sekmadienis) – Kristaus Krikštas. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis pirmieji mėnesyje. Šiomis dienomis vakarinės Šv. Mišios bus aukojamus sudėtinėmis aukotojų intencijomis, atitinkamai į Šv. Antaną, į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

IV Advento sekmadienis

2022-12-17
 • Gruodžio 21d. (trečiadienis) 8.00 val. prasidės 24 val. t.y. visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija prašant taikos visam pasauliui, ypač Ukrainos žemei. Prašant pašaukimų į kunigystę, į pašvęstąjį gyvenimą, šeimą.
 • Po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje galima įsigyti kalėdaičių. Taip pat parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 15.00 val.
 • Kūčių dieną (12.24) Šv. Mišios: 8.00, 9.00, 10.00 val. Prakartėlės pašventinimas ir Piemenėlių Šv. Mišios 22.00 val.
 • Pirmąją Šv. Kalėdų dieną (12.25) Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Šv. Kalėdų dieną (12.26) Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III Advento sekmadienis (Gaudete)

2022-12-11
 • Advento sekmadieniais 7.30 val. giedamos Marijos valandos. Po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje galima įsigyti kalėdaičių. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 18 d. (sekmadienis) – ADVENTO Rekolekcijos. Veda Vadoklių klebonas kun. Ričardas Banys.
 • Advento metu kviečiame dalyvauti Caritas organizuojamoje akcijoje „Gerumas mus vienija“
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II Advento sekmadienis

2022-12-03
 • Advento sekmadieniais 7.30 val. giedamos Marijos valandos. Po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje galima įsigyti kalėdaičių. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 4 d. (sekmadienis) 17.00 val. – Katechezė „DEKALOGAS“ (IV ir V  įsakymai) Veda kun. Tomas.
 • Advento metu vyksta akcija "APELSINAS". Visus - mažus ir didelius - kviečiame savo maža dovanėle pradžiuginti vaikučius, kurių širdelės nepatiria kalėdinio džiaugsmo. Dovanėles galite atnešti ir padėti į dėžę esančią katedros priekyje. AČIŪ.
 • Advento metu kviečiame dalyvauti Caritas organizuojamoje akcijoje „Gerumas mus vienija“
 • Gruodžio 10 d. 10 val. Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios už Marijos Legiono narius. 9.30 val. – Rožinio malda.
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą. 

 

I Advento sekmadienis

2022-11-26
 • Lapkričio 27 d. – Pirmasis Advento Sekmadienis. 7.30 val. giedamos Marijos valandos. Po kiekvienų Šv. Mišių bus galima įsigyti kalėdaičių. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 4 d. (sekmadienis) 17.00 val. – Katechezė „DEKALOGAS“ (IV ir V  įsakymai) Veda Kun. Tomas.
 • Advento metu kviečiame dalyvauti Caritas organizuojamoje akcijoje „Gerumas mus vienija“
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (Kristus Karalius)

2022-11-20
 • Šiandien lapkričio 20 d. – Kristaus Karaliaus iškilmė. Pasaulinė jaunimo diena. Įvykdžius įprastines sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris viešai kalba Žmonijos pasiaukojimą Jėzui Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau žmonijos Atpirkėjau“
 • Lapkričio 27 d. – Pirmasis Advento Sekmadienis. 7.30 val. giedamos Marijos valandos. Po kiekvienų Šv. Mišių bus galima įsigyti kalėdaičių. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXXIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-11-13
 • Lapkričio 16 d. (trečiadienis) – ŠVČ. M. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Lapkričio 19 d. (šeštadienis) 11.00 val. parapijos salėje kviečiame į dvasinę programą, kurią ves bendruomenė iš Vilniaus „Kelionė“. Tai galimybė geriau pažinti savo dvasinius išbandymus, sužeidimus, psichologinius sunkumus bei pripažinti iš to kylančias pasekmes ir išmokti leisti Dievui gydyti. Registracija pas seseris kontrynietes Eliją arba Kristiną.
 • Lapkričio 20 d. (sekmadienis) – KRISTAUS VISATOS VALDOVO (Kristaus Karaliaus) iškilmė ir tituliniai katedros parapijos atlaidai. Po Sumos Eucharistinė procesija ir agapė parapijos salėje.
 • Lapkričio 19 d. organizuojama piligriminė kelionė į Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo atlaidus. Registracija zakristijoje. Autobusas išvyksta 8.30 val.
 • Bažnyčios gale galima įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-11-06
 • Lapkričio 1-8 d. (Vėlinių oktava) 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius.
 • Vėlinių aštuondienio laiku mirusiems galima pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastines atlaidams gauti sąlygas reikia aplankyti kapines ir bent mintimis pasimelsti už mirusius.
 • Lapkričio 6 d. (sekmadienis) 17.00 val. katechezė - DEKALOGAS. Įvadas. ( I, II, ir III įsakymai)
 • Lapkričio 9 d. (trečiadienis) Laterano Bazilikos pašventinimo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Lapkričio 13 d. (sekmadienis) – pasaulinė vargstančiųjų diena.
 • Lapkričio 19 d. organizuojama piligriminė kelionė į Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo atlaidus. Registracija zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-10-28
 • Spalio 30 d. (sekmadienis) – 17.00 val. Katechezė – „Apie sesę mirtį“.
 • Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės už mirusiuosius, po Šv. Mišių gedulinė procesija katedroje.
 • Lapkričio 1 d. malda už mirusiuosius parapijos kapinėse:

         - Katedros kapinėse – 14.00 val.

         - Šilagalio kapinėse – 14.00 val.

         - Lepšių kapinėse – 14.15 val.

         - Paviešėčių kapinėse – 15.00 val.

 • Lapkričio 2 d. – mirusiųjų pagerbimo diena – Vėlinės. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Lapkričio 1-8 d. (Vėlinių oktava) 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius.
 • Lapkričio 3 d. (ketvirtadienis) 12.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios už mirusius vyskupus ir kunigus.
 • Lapkričio 1 ir 2 dienomis kapinių žvakės bus šventinamos po kiekvienų Šv. Mišių.
 • Vėlinių aštuondienio laiku mirusiems galima pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastines atlaidams gauti sąlygas:

          - Lapkričio 2d. pamaldžiai aplanko  bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą.

          - Lapkričio 1-8d. pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusius.

 • Lapkričio 6 d. (sekmadienis) 17.00 val. katechezė - DEKALOGAS. Įvadas. I, II, ir III įsakymai.
 • Lapkričio 19 d. organizuojama piligriminė kelionė į Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo atlaidus. Registracija zakristijoje arba tel. nr. 861884911.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-10-23
 • Spalio mėnuo – Rožinio ir misijų mėnuo. Kviečiame melstis Rožinio malda šiokiadieniais Katedroje 17.20 val.
 • Spalio 28 d. (penktadienis) – apaštalų Šv. Simono ir Judo (Tado) šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Spalio 29 d. (šeštadienis) 11.00 val. kviečiame dalyvauti talkoje valant katedrą po grindų šlifavimo darbų prieš artėjančią Kristaus Karaliaus iškilmę.
 • Spalio 30 d. (sekmadienis) – 17.00 val. katechezė – „Apie sesę mirtį“ – ses Elija.
 • Artėja Visų Šventųjų šventė ir mirusiųjų minėjimo diena Vėlinės. Šv. Mišių ir pamaldų tvarka minėtomis dienomis įprastu laiku atitinkamai – sekmadienio tvarka, ir 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXIX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-10-16
 • Spalio 18 d. (antradienis) – evangelisto Šv. Luko šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Spalio 23 d. (sekmadienis) - Misijų Sekmadienis. Rinkliava Misijoms. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Spalio mėnuo – Rožinio ir misijų mėnuo. Kviečiame melstis Rožinio malda šiokiadieniais Katedroje 17.20 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXVIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-10-09
 • Spalio 13 d. (ketvirtadienis) – 19.00 val. parapijos ekonominių reikalų tarybos susirinkimas parapijos namuose A. Lipniūno klasėje.
 • Spalio mėnuo – Rožinio ir misijų mėnuo. Kviečiame melstis Rožinio malda šiokiadieniais Katedroje 17.20 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXVII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-10-02
 • Spalio 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Antaną.
 • Spalio 5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Šv. Kazimierą.
 • Spalio 7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Spalio 9 d. (sekmadienis) švęsime Šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvūnų globėjo dieną. 11.30 val. ir 17.30 val. bus laiminami mažieji jūsų augintiniai Katedros šventoriuje.
 • Spalio 5 d. (trečiadienis) – 19.00 val. parapijos pastoracinės tarybos susirinkimas parapijos namuose A. Lipniūno klasėje.
 • Spalio mėnuo – Rožinio ir misijų mėnuo. Kviečiame melstis Rožinio malda šiokiadieniais Katedroje 17.20 val.
 • Spalio 22 d. (šeštadienis) - organizuojama piligriminė kelionė į Imbradą, kur apsireiškę Švč. Mergelė Marija prie Ilgio ežero, į Zarasus bei Salaką. Registruotis galite raštinėje, zakristijoje arba telefonu 861884911 (kun. Tomas). 
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXVI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-09-25
 • Rugsėjo 25 d. (sekmadienis) – minime migrantų ir pabėgėlių dieną, bei keliautojų ir vairuotojų dieną. Meldžiamės už juos ir šventiname transporto priemones po kiekvienų sekmadienio Šv. Mišių.
 • Rugsėjo 29 d. (ketvirtadienis) – Šv. Arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Spalio 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Spalio 1 d. Gyvojo Rožinio Draugijos nariai kviečiami į Švč. Trejybės bažnyčią dalyvauti pamaldose , kurios prasidės 15.00 val.
 • Spalio 1 d. (šeštadienis) prasideda spalio mėnuo – Rožinio ir misijų mėnuo. Kviečiame melstis Rožinio malda šiokiadieniais Katedroje 17.30 val.
 • Spalio 2 d. – pirmasis mėnesio Sekmadienis. Po Sumos Eucharistinė procesija.
 • Spalio 22 d. (šeštadienis) - organizuojama piligriminė kelionė į Imbradą, kur apsireiškę Švč. Mergelė Marija prie Ilgio ežero, į Zarasus bei Salaką. Registruotis galite raštinėje, zakristijoje arba telefonu 861884911 (kun. Tomas). 
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2022-09-18
 • Rugsėjo 21 d. (trečiadienis) – Šv. MATO evangelisto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Kviečiame tėvelius savo vaikus registruoti Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo Sakramentų katechezėms. Anketas rasite  zakristijoje, raštinėje ir parapijos puslapyje www.paneveziokatedra.lt Katechezės prasidės paskutinį rugsėjo sekmadienį - rugsėjo 25 d.
 • Rugsėjo 25 d. po 10.30 val. Šv. Mišių pirmasis susitikimas su pirmosios Komunijos vaikų tėveliais katedroje. Po 18.00 val. Šv. Mišių su Sutvirtinimo sakramentui užsiregistravusiais jaunuoliais ir jų tėveliais.
 • Kviečiame suaugusius registruotis Sutvirtinimo Sakramento katechezėms. Anketos parapijos raštinėje arba zakristijoje arba internetiniame puslapyje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.