Apie bažnytinę muziką ir chorus

Bažnytinė muzika liturginėse apeigose padeda tarnauti Dievui ir šventina žmones. Todėl yra labai svarbu, kad kuo dažniau liturgiją praturtintų bažnytinė muzika ir giedojimas.

Bažnyčia nuo seno vertina grigališkąjį giedojimą, kuris labiausiai atitinka liturginio veiksmo dvasią. Žinoma, bažnytinėse pamaldose gali skambėti ir kitos bažnytinės muzikos rūšys, pvz., polifoninė.

Bažnyčia taip pat skatina puoselėti liaudiškąjį religinį giedojimą, kurio pagrindinis bruožas – tikinčiųjų giedojimas apeigų metu. Todėl svarbu, kad visi tikintieji, ypač vaikai, gautų gerą liturginį išsilavinimą. Tokiu būdu galima tikėtis norinčiųjų giedoti bažnytiniuose choruose, kurie praturtina liturgiją, ypatingai švenčiant bažnytines iškilmes ir sekmadienius.

Nuo seno tradicinis muzikos instrumentas Bažnyčioje yra vargonai, kurio „garsai pajėgia įstabiai padidinti Bažnyčios apeigų žavumą ir galingai kelti dvasią į Dievą ir dangų“ (iš Sacrosantum Concilium, Nr. 120).

 

Katedroje už bažnytinę muziką ir giedojimą yra atsakingas Antanas Šauklys, kurio vargonų dirbtuvė remontuoja šventovės vargonus. Vargonininkui talkina Liuda Vėžytė (pirmadieniais).

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos chorai:

 

 

„VIEŠPATIE, kaip gera šlovinti tave, giedoti šlovės giesmes tavo vardui...“ (Ps 92, 2)

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >