Parapijos namai

Katedros a. 3, Panevėžys

Parapijos namuose:

  • I a. – užsiėmimų klasės (šv. Antano, šv. Blažiejaus, jaunimo ir kun. A. Lipniūno).
  • II a. – parapijos salė.
  • Pusrūsyje – šarvojimo salė.

Dėl šarvojimo parapijos namų salėje prašome kreiptis į raštinę.

 

Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą (Rom 12, 12–13).

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >