Pamaldų tvarka ir atlaidai

SEKMADIENIAIS
8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.

PIRMADIENIAIS–PENKTADIENIAIS
8, 18 val.

ŠEŠTADIENIAIS
8, 9, 10, 18 val.

Kiekvieną ketvirtadienį 18 val. ir šeštadienį 9 val. už gyvuosius ir mirusiuosius meldžiamasi sudėtinėmis intencijomis.

Išpažinčių klausoma prieš ir per kiekvienas šv. Mišias.

ŠV. MIŠIOS kitų bendruomenių KOPLYČIOSE IR PAN. >

Papildomos šv. Mišios

Vysk. K. PALTAROKO GIMNAZIJOS bendruomenei 

paskutinį mėnesio sekmadienį 18 val. katedroje.

VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ dienomis (Vasario 16 d., Kovo 11 d., Liepos 6 d.)
10.30 val. katedroje.

ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS SERGANTIESIEMS IR ARTIMIESIEMS

paskutinį mėnesio šeštadienį 15 val. katedros kriptoje.

Proginės šv. Mišios ir pamaldos

PIRMAISIAIS MĖNESIO
   antradieniais – 18 val. šv. Mišios sudėtine intencija prašant šv. Antano užtarimo.
   trečiadieniais – 18 val. šv. Mišios sudėtine intencija prašant šv. Kazimiero užtarimo.
   penktadieniais – 18 val. šv. Mišios sudėtine intencija į Švč. Jėzaus širdį.
   šeštadieniais – 18 val. šv. Mišios sudėtine intencija prašant Švč. M. Marijos užtarimo.

Gegužės mėnesį – gegužinės pamaldos 17.40 val., Švč. M. Marijos litanija.
Birželio mėnesį – birželinės pamaldos 17.30 val., Švč. Jėzaus Širdies litanija.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija KATEDROJE >

Pamaldos advento metu

Švč. M. Marijos valandos giedamos sekmadieniais prieš 8 val. šv. Mišias.

Pamaldos gavėnios metu

Kryžiaus kelias apmąstomas penktadieniais 17.30 val. ir sekmadieniais 17.30 val. šv. Mišių.
„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš 8 val. šv. Mišias.

Advento ir gavėnios metu organizuojamos susitaikinimo pamaldos vaikams, jaunimui ir suaugusiems.

Atlaidai

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. (keliama į sekmadienį). 
Porciunkulės – rugpjūčio 2 d. (keliama į sekmadienį).
Kristaus Karaliaus (titulo) – paskutinį eilinį metų sekmadienį.

 

„Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“ (Jn 6, 35)