Vakarinis choras

Gieda ketvirtadieniais 18 val. šv. Mišiose, gavėnios sekmadieniais 18 val. šv. Mišiose bei Kryžiaus kelio procesijose.

Choro vadovas – Antanas Šauklys,
mob. 8 686 56000, el. p. vargonasa@elekta.lt.

Repeticijos. Ketvirtadieniais 17 val. katedros choro studijoje prie vargonų. Prireikus organizuojamos papildomos repeticijos arba ilginamas jų laikas.

Choras gieda populiarias, senas krikščioniškas tradicijas turinčias giesmes. Choro tikslas – skatinti apeigų dalyvius giedoti kartu.

 

Repeticijose laukiame muzikalių ir giesmę mylinčių giesmininkų, taip pat galima kreiptis nurodytu telefonu.

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >