Kristaus Karaliaus tituliniai atlaidai, 2018 m.

Lapkričio 25 d. šventėme titulinius Kristaus Karaliaus katedros atlaidus, kuriuose pamokslavo, išpažinčių klausė ir drauge meldėsi Vilkaviškio vyskupijos Liudvinavo šv. Liudviko parapijos klebonas, Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratorius ir Pasišventusių našlių asociacijos kapelionas kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys.

12 val. šv. Mišiose, kurioms vadovavo Panevėžio Vyskupas Linas, giedojo Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios sumos choras (vad. Viktorija Morkūnienė). Pamaldos buvo apvainikuotos eucharistine procesija ir Švč. Sakramento palaiminimu.  Visi sekmadienio Mišių dalyviai ne tik laimėjo visuotinius atlaidus, drauge sukalbėję Žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau“, bet gavo dovanų knygelę su popiežiaus Pranciškaus sakytomis kalbomis vizito Lietuvoje metu, o vaikai buvo pradžiuginti skaniais atlaidų saldainiais.

Po sumos Mišių visi tikintieji rinkosi į parapijos salę, kurioje sesuo kotrynietė Lina Vanagaitė trumpai papasakojo apie šv. Kotrynos kongregacijos istoriją, pasakojimą praturtindama įvairiomis nuotraukomis.

Vėliau visi pasivaišino skaniais pietumis, o šventinę nuotaiką kėlė muzikos liaudies kapela (vad. Virginijus Kazlauskas), ne vieną išjudinusi tautiniam šokiui. Visi susirinkusieji gavo tikrų atlaidinių saldainių ir kitų dovanų. Parapijiečiai su džiugia ir dėkinga širdimi klebonui, šeimininkėms ir savanoriams, skirstėsi į namus, šlovindami Kristų Karalių, katedros parapijos ir visos žmonijos Globėją.

Už fotografijas dėkojame Brigitai Baronaitei.