Statistika

DUOMENYS20152016201720182019
Gyventojų ~40 000 ~40 000 ~35 000  ~35 000  ~37 000
Katalikų ~35 000 ~32 000 ~30 000  ~30 000  ~30 000
Pakrikštyta 160 166 131  313 103 
Priėmė Pirmąją Komuniją 236 234 155  138  120
Sutvirtinta 141 138 140  90  82
Palaiminta santuokų 72 59 62  57  43
Ligonių sakramentu
aprūpinta
333 178 269  261  315
Palaidota 280 166 266  313  275
Sekmadienio pamaldose
dalyvauja
~1 500 ~1 650 ~1 550  ~1 600  ~1 600

 

Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą (Apd 2, 47).

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >