Naujienos

Ekumeninės pamaldos katedroje

2022-01-24

2022 m. sausio 23 d. 15 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko ekumeninės pamaldos, kuriose buvo meldžiamasi už krikščionių vienybę.

Nuoširdžiai dėkojame pamaldose dalyvavusiam Ortodoksų Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonui tėvui Fiodor Guriliov.

 

„Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti.“ (Mt 2, 2)

„Pagal Mato evangeliją (2, 1-12) Judėjos danguje pasirodžiusi žvaigždė reiškia ilgai lauktą vilties ženklą, vedantį išminčius, o iš tikrųjų visus žmones į vietą, kur apreikštas tikrasis Karalius ir Išganytojas. Ši žvaigždė yra dovana, Dievo meilingos būties akivaizdos nuoroda visai žmonijai. Savo švytėjimu žvaigždė veda žmoniją į didesnę šviesą, pas Jėzų. Jis yra naujoji šviesa, nušviečianti kiekvieną žmogų ir vedanti mus į Tėvo šlovę ir jo spindesį. <...> Išminčiai mums apreiškia Dievo norėtą visų tautų vienybę. Jie keliauja iš tolimų šalių ir reprezentuoja įvairias kultūras, tačiau yra vedami to paties alkio pamatyti ir pažinti naujai gimusį karalių; jie susirenka mažame Betliejaus namelyje jo pagarbinti ir dovanoti jam trokštamas dovanas. Krikščionys yra pašaukti būti ženklu pasauliui, kad Dievas įgyvendina savo trokštamą vienybę. <...> Krikščionių misija yra būti ženklu ir panašiai kaip žvaigždė vesti Dievo alkstančią žmoniją, vesti visus pas Kristų ir būti priemone, kuria Dievas įgyvendina visų žmonių vienybę.“ Iš „Maldos už krikščionių vienybę savaitei ir 2022 metams“.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, buvusiems kartu maldoje.

 

Pirmojo Sinodinio kelio susitikimo akimirkos

2022-01-21

 

Vargonų muzikos pusvalandis

2022-01-10

 

I-asis Sinodinio kelio susitikimas Panevėžio katedroje

2022-01-07

 

Koncertas MUSICA SACRA

2021-12-27

Koncertas MUSICA SACRA
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
2021 m. gruodžio 29 d.

Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras „Garsas“ Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų tarpušventyje rengia koncertą MUSICA SACRA (Šventoji muzika). Erdve šiam išskirtiniam renginiui tampa krašto religinio ir dvasinio gyvenimo širdis – Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra.

Koncerto esmę geriausiai atskleidžia parinktas repertuaras. Skambės Franko Tičeli „Šenando“, Eriko Vitakerio „Švytėjimas“, Enijo Marikonės „Gabrieliaus obojus“, Richardo Vagnerio „Piligrimų choras“ iš operos „Tanhoizeris“, „Elzės sugrįžimas į katedrą“ iš operos „Lohengrinas“, Paulo Simono „Tylos muzika“ , Astoro Piacolos „Ave Marija“ , kiti kūriniai ir keletas kalėdinių melodijų.

Orkestro vadovas ir dirigentas Martynas Bražas sako: „Muzikinės programos, kurias rengiu koncertų salėms, bažnyčių erdvėms ar panašiai, visuomet yra pasižymi gilia muzikine kalba, išraiškos priemonių subtilumu. Tokių programų autoriai yra mūsų amžininkai, aukščiausios prabos menininkai. Tad kviečiu į orkestro koncertą Kristaus Karaliaus katedroje“.

Orkestro „Garsas“ koncertai bažnyčiose jau tapo tuo patraukliu mūsų krašto kultūriniu reiškiniu, kai rūpestingai parinkta ir profesionaliai atliekama  muzika yra adekvati sakralinėms erdvėms, kuriose jį skamba. Šiais metais orkestras jau koncertavo Salako, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Vilniaus Pilaitės, Šimonių ir Lyduokių bažnyčiose.

Koncerto solistai:
Agnė Ivanauskaitė (obojus);
Erikas Šlakaitis (klarnetas).

Dirigentas Martynas Bražas.

Renginys nemokamas.
Maloniai kviečiame.

 

Kalėdinis vysk. Lino ir vysk. Jono sveikinimas

2021-12-25

 

Padėka už saldumynus

2021-12-21

 

Padėka už vainiko pynimą

2021-12-20

 

Advento mąstymo vakarai

2021-12-13

 

Šv. Mišių tvarka katedroje šventinėmis dienomis

2021-12-10

 

Padėka Advento rekolekcijų vedėjui

2021-12-06

 

Kalėdaičiai

2021-11-29