Naujienos

Piligriminė kelionė į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus

2016-07-08

Liepos 8 d. (penktadienį) būrys katedros parapijiečių kartu su klebonu Eugenijumi ir prelatu Broniumi vykome į Žemaičių Kalvarijos didžiuosius atlaidus. 12 val. šv. Mišių aukai vadovavo apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Pedro López Quintana, jo patarėjas mons. dr. Matthew Amponsah-Saamoa, drauge meldėsi Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ ir būrys kunigų, kurių tarpe buvo įvairių Lietuvos apskričių policijos kapelionai. Bendrai maldai į baziliką suvažiavo visos šalies policijos, ugniagesių, pasieniečių bei teisėsaugos atstovai, kurie skaitė Dievo Žodį, o po Mišių įsijungė į Kryžiaus Kalvarijų procesiją. Homilijos metu nuncijus pabrėžė valstybės institucijų ir Bažnyčios bendradarbiavimo svarbą, tarnaujant žmogui ir kuriant teisingumą. Po šv. Mišių, aukščiau minėtų institucijų vadovai nuncijui ir vyskupui padėkojo už bendrą maldą, parodytą dėmesį specialiosioms tarnyboms, skiriant joms atlaidų dieną ir įteikė dovanų. Po palaiminimo visi tikintieji maldingai patraukėm į Kalvarijos kalnus.

Po kelių valandų šiltos ir kelis kartus lietumi atgaivintos maldos, visi pasistiprinę duonos kąsniu ir gardėsiais, patraukėm link namų. Trumpam stabtelėjom Telšių katedroje, įžengėm pro Jubiliejines Gailestingumo duris, pasimeldėm prie vyskupų ir kunigų kapų.

Mus saugiai ir pigiai pavežėjo individualios įmonės „Rimeta“ vadovas Rimantas Mikėnas, kuris kartu su mumis meldėsi Žemaičių Kalvarijoje ir liudijo gyvą tikėjimą. Kviečiame pasinaudoti šios įmonės paslaugomis, tel. nr. pasiteiravimui 8-616-52700.

Kelionės įspūdžiais pasidalino maldininkai: kun. Eugenijus, prel. Bronius, Irena, Antanina, Genovaitė ir Birutė.

 

Dieninė vaikų stovykla ,,Dievo vardas – Gailestingumas“

2016-07-02

Birželio 27 – liepos 2 dienomis vyko jau šeštoji parapijos jaunimo organizuota dieninė vaikų stovykla.

Šių metų stovyklos pavadinimas ,,Dievo vardas – Gailestingumas“ buvo skirtas popiežiaus paskelbtiems Dievo Gailestingumo metams. 

Mažiesiems parapijiečiams skirtoje stovykloje dalyvavo 35 vaikai, kurie kartu su vadovais pažino Dievo Gailestingumą: per įvarius mokymus, išvykdami į Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolyną, gamindami rankų darbo Dievo Gailestingumo vainikėlius.

Taip pat smagiai leidome laiką šokdami, sportuodami, rašydami vieni kitiems laiškus, vaidindami.

Kiekvieną dieną stovyklą baigdavome šv. Mišiomis arba pamaldomis.

Paskutinė stovyklos diena – uždarymo šventė, į stovyklą subūrė visų stovyklautojų šeimas. Vyko katechezė tėvams, visi kartu dalyvavome šv. Mišių aukoje, po kurių visi dalinomės stovyklos džiaugsmais agapėje.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui Eugenijui už pagalbą ir rūpestį visos stovyklos metu, katedros kunigams, klierikui Raimundui bei visiems prisidėjusiems prie stovyklos organizavimo ir rengimo.

Stovyklos ,,Dievo vardas – Gailestingumas“ fotogalerija >>

 

Sutvirtinimo sakramentas Panevėžio katedroje

2016-06-30

2016 m. gegužės 11, 18 ir 25 dienomis mūsų katedroje 137 jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo Sakramentą.

Sutvirtinimo sakramentą katedroje suteikė vyskupai Lionginas Virbalas SJ ir Jonas Kauneckas.

Jaunimas dėkojo vyskupams, jog suteikė galimybę gauti Šventosios Dvasios dovanas. Tikėdamiesi, kad jos juos sustiprins, neleis nutolti nuo Dievo, o kaip tik juos suartins su juo. Taip pat vildamiesi bei trokšdami, jog Šventosios Dvasios dovanos lydės juos krikščioniškuoju keliu.

Taip pat jaunimas padėkojo klebonui kun. Eugenijui, kunigui Tomui bei katechetėms Linai, Almai ir Lidijai už palydėjimą tikėjimo keliu.

 

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės (Devintinių) procesija

2016-05-29

Gegužės 29 d. švenčiant  Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines) vyko procesija iš Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros į Švč. Trejybės bažnyčią.

Procesijos fotogalerija >>

 

Popiežius Pranciškus paskyrė naująjį Panevėžio vyskupą

2016-05-20

Popiežius Pranciškus naujuoju Panevėžio ganytoju paskyrė vyskupą Genadijų Liną Vodopjanovą OFM.

Sveikiname ir meldžiame gausių Viešpaties malonių.

Daugiau informacijos >>

 

Dievo tarnaitės Marijos Rusteikaitės gyvenimo pristatymas

2016-04-24

Balandžio 24 d. (sekmadienį) po kiekvienų šv. Mišių katedroje Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolė Leonora Kasiulytė gyvai pristatė vienuolyno įsteigėjos Dievo tarnaitės Marijos Rusteikaitės gyvenimą. Visiems maldininkams vienuolės išdalino paveiksliukų su Marijos Rusteikaitės portretu ir malda, prašant altoriaus garbės palaimintųjų ir šventųjų būryje.

Dėkojame klebonui Eugenijui už sudarytą galimybę tikintiesiems daugiau sužinoti apie panevėžietės M. Rusteikaitės gyvenimą ir sekmadienio bendruomeninėje maldoje nuolatinį prašymą altoriaus garbės vienuolyno įkūrėjai.

 

Mažosios vaikų Velykėlės

2016-04-03

Praėjusį sekmadienį, balandžio 3-ąją šventėme ,,Mažąsias vaikų Velykėles“. Ta proga Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros tikintieji pradžiugino mažuosius parapijiečius.  Po rytinių 10.30 val. šv. Mišių vaikai buvo kviečiami parodyti savo gražiausius atsineštus margučius ir laimėti prizų. Vyko gražiausio margučio rinkimai. Gražiausiu margučiu buvo išrinktas kiaušinis, margintas tulpėmis.Penkias prizines vietas užėmę vaikai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.

Po apdovanojimų visi vaikai sugužėjo į šventorių, kuriame rideno kiaušinius, žaidė įvairius žaidimus, tokius kaip ,,Bomba“, ,,Tinklas ir žuvys“, ,,Gelbėk brolelį“ .  Ne tik vaikai, bet ir mes, tie, kurie su jais žaidėme, išėjome kupini puikių emocijų.

Dėkojame klebonui Eugenijui Troickiui, kun. Tomui Paliukėnui ir tikybos mokytojoms Jurgitai Šadauskienei, Almai Oksienei ir Lidijai Petrulienei už nuoširdų prisidėjimą prie šventės organizavimo.

Mažųjų vaikų Velykėlių fotogalerija >>

 

Sakralinės muzikos koncertas

2016-04-03

Balandžio 3 d. (sekmadienį) 17 val. katedroje vyko sakralinės muzikos koncertas.

Kūrinius atliko solistė Laima Česlauskaitė ir Panevėžio styginių kvartetas: Girdutis Jakaitis, Diana Labudienė, Lina Sutkienė ir Gintaras Lukoševičius.

Dėkojame atlikėjams už kūrinius, kurie praturtina Velykų laikotarpį ir mus priartina prie Prisikėlusio Kristaus.