Naujienos

Šv. Kazimiero atlaidai ir mugė

2015-03-01

Kovo 1 d. sekmadienį katedroje vyko šv. Kazimiero atlaidai. Pamokslus sakė ir dvasinėmis mintimis dalinosi Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Albertas Kasperavičius.

 

Piligriminė kelionė į Vilniaus Aušros Vartų atlaidus

2014-11-12

Apie 50 mūsų parapijiečių, lydimi prelato Broniaus Antanaičio ir kun. Dainiaus Matiuko, dalyvavo Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaiduose.

 

Susitikimas su Švč. Sakramento adoruotojais

2014-10-17

Spalio 17 d. po vakarinių šv. Mišių į parapijos salę susirinko virš trisdešimt Švč. Sakramentą katedroje adoruojančių brolių ir sesių bei procesijų dalyvių, kurių tarpe buvo 6 mergaitės.

 

Ministrantų susitikimas

2014-10-15

Spalio 15 d., trečiadienį, bendrai Eucharistiją  su kitais parapijiečiais šventė keturi katedros patarnautojai: broliai Mištautai – Augustinas ir Gabrielius bei  broliai Jukoniai – Renaldas ir Benediktas.

Vėliau parapijos namuose buvo vaišinamasi arbata su saldumynais, kartu su kun. Dainiumi bendraujama bei dalinamasi apie tokių susitikimų svarbą bei tęstinumą.

Dėl kito susitikimo su patarnautojais nesutarta.

Norinčiuosius tapti altoriaus patarnautojais kviečiame kreiptis į katedros vikarą kun. Dainių Matiuką.

 

Katedroje koncertavo krikščioniškosios muzikos orkestras „Looft den Heer“ iš Nyderlandų

2014-10-12

Spalio 12 d. sekmadienį Panevėžio katedroje į tikinčiųjų ir miestelėnų širdis sakralinės muzikos porciją įpūtė krikščioniškosios muzikos orkestras „Looft den Heer“ iš Nyderlandų, dirigentas Jacob (Jappie) Dijkstra. 

 

Jaunimo susitikimas su policijos bendruomenės pareigūne

2014-10-10

Spalio 10 d. penktadienį, po jaunimo šv. Mišių kriptoje, katedriečiai susitiko su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto policijos komisariato Viešosios policijos bendruomenės pareigūne Renata Gustaitiene.

 

XII-oji pasaulinė vaikų adoracijos diena Panevėžio katedroje

2014-10-03

Spalio 3 d., vienydamiesi su viso pasaulio vaikais, į Panevėžio katedrą būreliais rinkosi vaikai susitikti su Jėzumi.

 

Padėkos šv. Mišios ir vargonų I etapo senosios dalies restauracijos palaiminimas

2014-09-24

2014 m. rugsėjo 24 d. 18 val. Panevėžio katedroje buvo aukojamos Padėkos šv. Mišios ir vargonų I etapo senosios dalies restauracijos palaiminimas.

Šv. Mišioms vadovavo vysk. ordinaras Lionginas Virbalas SJ, kartu meldėsi vyskupo generalvikaras Eugenijus Styra, vysk. emeritas Jonas Kauneckas, katedros administratorius Eugenijus Troickis ir kun. jubiliatas Pranciškus Sabaliauskas.

Šv. Mišiose giedojo katedros parapijos jungtinis choras, vad. Antanas Šauklys, vargonavo doc. Renata Marcinkutė-Lesieur.