Naujienos

204 parapijos jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą

2014-07-05

2014 m. Sutvirtinimo sakramentas buvo teikiamas tris kartus: birželio 14 d. (vysk. emeritas Jonas Kauneckas), birželio 28 d. ir liepos 5 d. (vysk. Lionginas Virbalas, SJ).

 

Visą gegužės mėnesį parapijos mažieji būreliais pirmą kartą į savo širdis priėmė eucharistinį Jėzų

2014-07-01

Panevėžio katedroje 2014 m. visą gegužės mėnesį parapijos vaikai mažais būreliais pirmą kartą priėmė į savo širdis eucharistinį Jėzų. Šiemet pirmą kartą Komuniją priėmė 220 vaikų.

 

Katedroje vyko sakralinės muzikos koncertas

2014-06-15

2014 m. birželio 15 d. Panevėžio katedroje svečiavosi ir sakraline muzika klausytojus džiugino Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“.

 

Parama vargonams

2014-06-02

Baigiant I etapo senosios dalies restauraciją parapijai liko 12 tūkstančių litų skola. Todėl kviečiame pinigine auka prisidėti prie skolos grąžinimo.

 

Nauja tarnystė: Ekstraordinariniai šv. Komunijos dalintojai

2014-04-13

Sveikiname 7 vienuoles ir 3 pasauliečius, įsijungus į šią kilnią tarnystę.

 

2014 m. gavėnios kronika

2014-04-12

Katedriečių rekolekcijos, gavėninia susitikimai, koncertas

 

Kovo 10–11 d. katedroje lankėme šv. Jono Bosko relikvijas

2014-03-11

Skaitykite >

 

Parapijos Caritas veikla 2010–2013 metais

2013-12-08

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos Caritas susumavo savo darbo rezultatus už 2010-2013 metus, nes jau pagal Katalikių moterų šalpos organizacijos projektą gautos lėšos baigėsi. 

 

Advento renginiai 2013 m.

2013-12-01

Trumpai apie svarbiausius 2013 m. Advento renginius.

 

Alfa kurso suaugusiems savaitgalis

2013-11-29

2013 m. lapkričio 29–30 d. vyko Alfa kurso suaugusiems savaitgalis vienuolyne (Sodų gatvėje). Džiaugiamės visais dalyviais, taip pat dėkojame Alfa kurso vadovėms.