2014 m. Šv. Kazimiero atlaidai Panevėžio katedroje

2014-03-01 | Parapijos informacija
pnk kazimieras freska vr

2014 m. kovo 1–2 dienomis Panevėžio katedra šventė šv. Kazimiero atlaidus. Šeštadienį 12 val. 102 parapijiečiai su šeimomis turėjo galimybę kino centre „Garsas“ pasižiūrėti kino filmą „Tvenkinio paslaptys“.

15 val. katedrą užpildė didelis būrys tikinčiųjų ir vienuolių benediktinų iš Palendrių, kurie kartu su Panevėžio vyskupu Lionginu Virbalu meldėsi šv. Mišiose ir giedojo Liturgines Valandas. Po pamaldų tikintieji galėjo įsigyti vienuolių kopinėtą medų, rinktas vaistažoles, atvirukus, knygutes ir lankstinukus apie vienuolyną ir pašvęstąjį gyvenimą, pabendrauti su vienuoliais, kurie labai retai palieka savo vienuolyno teritoriją.

18 val. tikintieji vėl rinkosi į katedrą vakaro šv. Mišioms, kurioms vadovavo ir pamokslą sakė Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas. Svečias pakvietė iš naujo pažvelgti į šventumą, įsižiūrint į šv. Kazimiero gyvenimą.

Kovo 2 d. sekmadienį nuo ryto į katedrą rinkosi atlaidų dalyviai, meldėsi šv. Mišiose, klausėsi svečio iš Vilniaus šiltų, bibline meile ir šv. Kazimiero pavyzdžiu pripildytų žodžių, drauge šventė Eucharistiją.

Visose Mišiose buvo meldžiamasi ne tik už parapiją ir jaunimą, bet buvo prisiminti ir visi pasaulio lietuviai, kurie dėl įvairių priežasčių gyvena ir dirba kituose kraštuose, toli nuo savo tėvynės. Pamaldų dvasią ugningai kėlė parapijos vyrų, merginų, vaikų, sumos chorai.

Pagrindines šv. Mišias 12 val. aukojo Panevėžio Vyskupas, kuris dar kartą pakvietė melstis už lietuvius pasaulyje ir maldose prisiminti Ukrainos tautą (vyskupo pamokslą galima rasti čia). Mišių auka buvo apvainikuota eucharistine procesija ir iškilmingu palaiminimu. Procesiją praturtino gėlių barstytojos ir procesijų dalyviai. Prie altoriaus netrūko berniukų patarnautojų, Dievo Žodžio skaitovų, rinkliavininkų.

Po šv. Mišių visi parapijiečiai buvo pakviesti į Šeimų mugę, kurioje klausydamiesi Miežiškių kultūros centro kapelos „Ratasai“ atliekamų dainų, drauge šoko, vaišinosi arbata, galėjo įsigyti rankdarbių ir skanumynų.

Mugę padėjo suruošti katechetės: Ernesta Juršaitė, Laura Malinauskienė, Lidija Kuodytė, Alma Oksienė ir kt.

Visiems nuoširdžiai dėkoju už sukurtą šventinę nuotaiką. Telaimina Jus Dievas!

Katedros administratorius kun. Eugenijus

 

< atgal į sąrašą