Normundo Figurino diakonystės šventimai

2019-06-29 | www.paneveziovyskupija.lt
11geras 768x512

Birželio 28 d., Švč. Jėzaus Širdies šventėje, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Kristaus Karaliaus katedroje diakono šventimus suteikė Normundui Figurinui. 

Šventėje dalyvavo Kauno kunigų seminarijos rektorius  
kun. teol. dr. Ramūnas Norkus ir Panevėžio vyskupijos kunigai. Šv. Mišioms patarnavo Kauno kunigų seminarijos bei Panevėžio vyskupijos klierikai. 

s.J.M. 

Nuotraukos klier.Tautvydo Kapsevičiaus

< atgal į sąrašą