Palaimintasis Teofilius Matulionis

2021-05-12 |
arkiv matulionissss

Mieli tikintieji,

Kaišiadorių vyskupija kviečia kiekvieno mėnesio 14 d. jungtis maldoje į palaimintąjį arkivyskupą TEOFILIŲ MATULIONĮ prašant Jo užtarimo. Šią dieną Marijos radijas transliuoja pamaldas iš skirtingų Lietuvos bažnyčių, kuriose yra palaiminto arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos platinant pamaldumą ir  prašant malonių paskelbti jį šventuoju.

Kadangi Panevėžio katedroje yra palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos, tai kiekvieno mėnesio 14 d.  nuo 9 val. iki 16 val. relikvijorius su relikvijomis bus išstatytas katedroje Švč. Mergelės Marijos koplyčioje, o  Marijonų koplyčioje  relikvijos bus išstatytos nuo 16.30 val. iki vakaro Šv. Mišių.

Maloniai kviečiame Jus tą dieną apsilankyti Panevėžio katedroje ar Marijonų koplyčioje  ir paprašyti palaimintojo Teofiliaus užtarimo ir melsti, kad jis pasiektų šventųjų garbę.

Katedros administratorius kun. Kęstutis Palepšys

< atgal į sąrašą