Panevėžio katedroje meldėsi apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro López Quintana

2017-05-16 | Parapijos informacija
n n 2017 01

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje drauge su Panevėžio vyskupu Linu, vyskupu emeritu Jonu ir vyskupijos kunigais Eucharistijoje meldėsi apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro López Quintana. Prieš tai Vatikano diplomatas Panevėžio kurijoje susitiko su vyskupijos kunigais ir vedė konferenciją. Vėliau nuncijus kartu su kunigais ir gausiai į katedrą susirinkusiais tikinčiaisiais meldėsi šv. Mišiose, kurių pradžioje pasveikino vyskupą emeritą Joną Kaunecką su keturiasdešimties metų kunigystės sukaktimi ir padovanojo Švč. M. Marijos rožinį.

n n 2017 02

n n 2017 02 02

n n 2017 03

n n 2017 04

 

< atgal į sąrašą