Panevėžio vyskupijos Atsinaujinimo diena

2019-10-05 | www.paneveziovyskupija.lt
Unknown

Spalio 5 d. Panevėžio Bendruomenių rūmuose vyko Panevėžio vyskupijos Atsinaujinimo diena „Pakrikštyti ir siunčiami“. Popiežius Pranciškus spalio mėnesį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, tad ir Atsinaujinimo dienoje buvo aktualu prisiminti savo, kaip krikščionio, misiją ir atpažinti, kur ir kokiai misijai esame siunčiami.

Susirinkusiuosius pasveikino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir pakvietė dieną pradėti misijų mėnesio malda. 

Atsinaujinti dvasioje ir visą dieną širdis kelti link Viešpaties padėjo šlovintojai iš Vilniaus –Maranata bendruomenės šlovinimo grupė Naujas Kraujas

Kad labiau suprastume ir daugiau sužinotume apie Ypatingąjį misijų mėnesį, kun. salezietis Allesandro Barelli pristatė interneto svetainę www.misijos.katalikai.lt ir atliktus darbus tam, kad, naudodamiesi jau paruošta medžiaga, sielovadoje galėtume vis labiau išpildyti popiežiaus kvietimą – dar labiau sužadinti visos Bažnyčios misijinį sąmoningumą ir paskatinti misijinės sielovados pokyčius. 

Kun. redemptoristas Rastislav Dluhy pradėdamas savo katechezę priminė Šv. Jono Pauliaus II mintį: „Jei būsime paklusnūs Šv. Dvasiai, daug žmonių susidurs su Dievo malone, atsivers, pasipils misijų gausa“. Ir dabar, kaip pabrėžė kunigas, šis laikas, šis misijų mėnuo yra ypatingas malonės metas, kurio metu įvyks kažkas nepaprasto ir nuostabaus. Tai fantastiška galimybė susitikti su Viešpačiu. Tad esame popiežiaus Pranciškaus kviečiami leistis į nuostabų nuotykį ir tęsti prasidėjusį Bažnyčios atbudimą. Kun. Rastislav kvietė, kad susitiktume su Jėzumi patys ir padėtume su Juo susitikti kitiems, taip pat svarbu suprasti, kad Jėzus mūsų laukia kiekvieno asmeniškai ir kartu visų savo bendruomenėje. Pirmiausiai kiekvienas esame kviečiamas atnaujinti savo meilę Jam ir paklausti savęs, ką galiu padaryti, kad kiti per mane susitiktų Dievo Sūnų? Labai svarbus yra kiekvieno asmeninis liudijimas. Būti langu, per kurį Jėzus žvelgia į kitą. Ir kartais, norint būti misionieriu, reikia visai nedaug: savo facebook‘o ar instagram‘o profilyje pasidalinti popiežiaus Pranciškaus žinute. Baigdamas katechezę kun. Rastislav kreipėsi į kiekvieną: „Šį ypatingą misijų mėnesį esi kviečiamas paklausti savęs, kur mane Viešpats kviečia ir krikšto metu gautą misiją įgyvendinti: būti misionieriu, kad kitas, mano artimas, susitiktų Jėzų“.

Po skanių pietų, antroje dienos dalyje rinkomės į teminius susitikimus.

Redemptoristai kun. Rastislav Dluhy ir kun. Peter Hertel teminiame susitikime „Kasdien dalykitės Gerąja Naujiena! …bet kaip?” kvietė atsiverti šiam malonės ir susitikimo laikui. Esame pakrikštyti, todėl esame siunčiami. Siunčiami dalytis su kitais tikėjimu.  Misionierystė – tai gyvenimas Dievo meile. Ir jei tikrai ją esu patyręs, ja gyvenu, jos jau negaliu savyje sulaikyti – aš trokštu ja dalytis ir noriu, kad ir kiti ja gyventų.  Tad šis misijų mėnuo skirtas tam, kad vėl iš naujo sutiktume Jėzų Kristų, ir vėl užsidegtų mūsų širdys liudijimui.   

Sutuoktiniai Tomas Etxezerreta ir Sara Arrizabalaga liudijo apie šeimą, kaip esminę šių dienų misiją. Sutuoktiniai liudijo apie savo pašaukimą, kaip jie troško vykdyti Dievo valią, ir kad ji buvo šiek tiek kitokia nei tikėjosi. Abu pabrėžė tai, kad nepaisant savo nuodėmingos praeities Dievas juos mylėjo ir kvietė juo sekti. Tomas ir Sara akcentavo bendruomenės svarbą – „Kaip vaikams reikia šeimos, taip ir tėvams reikia bendruomenės, kuri palaikytų ir sustiprintų. Kai manyje nėra tikėjimo, Bažnyčia jį turi, todėl visuomet jo man duoda, kai tik paprašau“.

Studentės Bernadeta Kaminskaitė ir Džiugilė Kersnauskaitė dalinosi savo patirtimi grupėje „Misija ‚Tanzanija‘: tik ėjimas“. 2018 metais merginos kartu su kitais jaunais žmonėmis vyko į Tanzaniją. Šešias savaites gyvendami kartu su vietiniais žmonėmis, jaunuoliai nesiekė parodyti, kaip mes Europoje geriau gyvename. „Mūsų misija, – dalinosi savanorės,– buvo dovanoti savo laiką, priimti gaunamas dovanas, tiesiog būti su vietiniais dalinantis savo gyvenimu“. Ši misijų patirtis pakeitė jų mąstymą, nusistovėjusius stereotipus, priminė, kaip svarbu išmokti vertinti ir dėkoti už tai, ką mes turime, prie ko esame taip įpratę, kad nebemokame nuoširdžiai džiaugtis. 

Taip pat Maranata bendruomenės nariai meldėsi už tuos, kuriems buvo reikalinga užtarimo malda.

Sugrįžę į didžiąją salę renginio dalyviai, padedant sesei Aušros Vartų Marijai SSVM, apmąstė Credo, kad dar kartą atnaujintume žinias ir iš naujo apmąstytume mūsų tikėjimo tiesas ir tai, ką išpažįstame. 

Atsinaujinimo dieną užbaigėme švęsdami Eucharistiją. Liturgijai vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu koncelebravo vyskupijos dvasininkai: kun. Gediminas Jankūnas, kun. Raimondas Kazlauskas, kun. Dainius Matiukas, kun. Justas Jasėnas. Liturgijoje tarnavo vyskupijos seminaristai. Klausant išpažinčių patarnavo kun. Eugenijus Troickis, kun. Vitalijus Kodis, kun. Žilvinas Treinys.

Vyskupas homilijoje ragino atsiliepti į Dievo siuntimą: „Per krikštą gavome malonę ir pareigą, tad turime eiti. Turime veikti. Nesitikėti vien gauti. Bet tam, kad būtume misionieriai, nereiškia, kad turime keliauti į kitus žemynus ar daryti didingus darbus. Savo kasdienėje aplinkoje, savo šeimoje, mes jau galime ir turime būti misionieriai savo pavyzdžiu ir vertybėmis liudydami Kristų, gyvendami mūsų tikėjimu.“ Ganytojas priminė, kad ne vien žodžiais, bet darbais, o kartais ir savo tyliu buvimu šalia kito galime parodyti Jėzaus meilę kitam.

Už įdėtas pastangas, rūpestį organizuojant renginį norime padėkoti visiems prisidėjusiems: 

  • Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų administracijai už svetingumą, darbuotojams nuoširdžiai tą dieną gelbėjusiems ir patarnavusiems renginyje,
  • Jaunuolių dienos centro projekto Solidarumo kava komandai, kuri nuoširdžiai pasitiko besirenkančius renginio dalyvius ir kvietė pasivaišinti karšta kava ir arbata,
  • Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro valgyklos vedėjai ir darbuotojoms už, ko gero, kartą metuose kepamą tokį kiekį kibinų,
  • kun. Pavelui Andžejevski (Švč. Trejybės rektoratas), Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesėms, Neokatechumenato bendruomenei už pagalbą pasiruošiant liturgijos šventimui,
  • visiems savanoriams, kurių tarnystė buvo meilės misija patarnauti kiekvienam renginio dalyviui.

Dėkojant ir džiaugiantis įvykusiu renginiu norisi užbaigti popiežiaus Pranciškaus žodžiais: „Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei. Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje, nes esame Dievo meilės vaisius.“

Panevėžio vyskupijos sielovados centras

Nuotraukos Rugilės Duliūtės


< atgal į sąrašą