Parapijos Caritas veikla 2010–2013 metais

2013-12-08 | Parapijos informacija
caritas-logo.gif

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos Caritas susumavo savo darbo rezultatus už 2010-2013 metus, nes jau pagal Katalikių moterų šalpos organizacijos projektą gautos lėšos baigėsi.

Už projekto pinigus nupirkta maisto produktų už 24 964 Lt. (projekto pinigai 24 964 Lt).

Taip pat per tą minėtą laikotarpį gautos lėšos ir iš kitų šaltinių, t. y. iš akcijų „Gerumas mus vienija“, „Velykinis margutis stokojančiam“; pavienių verslininkų ir kitų parapijiečių. Jos sudaro 17 305 Lt. Iš jų panaudota maisto produktų pirkimui už 14 741,21 Lt.

Per minėtą laikotarpį gavo maisto produktų 200 šeimų, 100 našlaičių, 50 neįgaliųjų ir 100 kitų stokojančių.

Dėkojame visiems aukotojams aktyviai dalyvavusiems minėtose akcijose ir parėmusius mūsų stokojančias šeimas, neįgaliuosius ir kitus sunkiai gyvenančius parapijiečius.

Tegul atjauta, gerumas ir dėkingumas mus visus vienija.

< atgal į sąrašą