Paskyrimas

2017-11-19 | Parapijos informacija
kun r kaunietis

Sveikiname kunigą Rimantą Kaunietį įsiliejus į katedros kunigų gretas. Kun. Rimantas visiems panevėžiečiams yra gerai pažįstamas, daugiau nei dešimtmetį darbavęsis Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje. Jis taip pat yra Panevėžio pataisos namų kapelionas.

Savo maldomis lydėkime ir šiltai priimkime kunigą Rimantą į mūsų katedros bendruomenę ir tegul Viešpats teikia jam geros sveikatos ir ilgų tarnystės metų Dievo ir žmonių labui.

< atgal į sąrašą