Raimundo Zimkos diakonato šventimai

2018-12-23 | Parapijos informacija
raimundo zimkos diakonystes s 2018 01

Gruodžio 23 d. IV advento sekmadienį Panevėžio katedroje Vyskupo Lino OFM rankų uždėjimu klierikas Raimundas Zimka (iš Alantos parapijos), studijuojantis Telšių V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje, gavo diakono šventimus. Diakonas Raimundas vasaromis ir per Velykų atostogas liturginę praktiką atliko Panevėžio katedros parapijoje. Parapijiečių akyse Raimundas paliko tylios išminties, paprasto, darbštaus ir nuoširdaus žmogaus įvaizdį.

Sveikiname diakoną Raimundą ir linkime sėkmingai užbaigti mokslus ir būti atviram tolimesniam Dievo veikimui.

Diakonato šventimų fotogalerija >>

< atgal į sąrašą