Susitikimas su Švč. Sakramento adoruotojais

2013-11-09 | Parapijos informacija
adoracija-logo1.jpg

Parapijos klebonas kun. Eugenijus susitiko su Švč. Sakramento adoruotojais, pasidžiaugti naujais žmonėmis, aptarti dieninės adoracijos katedroje reikalus ir planuoti ateities klausimus.

Paprašėme adoruotojų, kad keliais sakiniais paliudytų ką išgyvena adoracijos metu.

Adoruotojų liudijimai

Adoracijos metu jaučiu neapsakomą ramybę, pakylėjimą, atitrūkstu nuo visų rūpesčių.

Dar tik pirmi metai ateinu, ne kiekvieną šeštadienį į adoraciją. Ateinu kaip pas tėvą, kuris laukia savo vaiko. Pabuvusi išeinu su džiaugsmu.

Adoracijos metu man labai gera melstis ir tiesiog jausti Kristų Švenčiausiajame Sakramente, dėkoti už viską ir prisiminti visus maldoje.

Man labai svarbu Jėzaus ištikimybė ir aš norėdamas atsidėkoti už tai , nors valandėlę su Juo noriu pabūti. Adoracija keičia mane, mano artimuosius.

Būnu prie Gyvojo Jėzaus.

Jaučiu begalinę ramybę ir saugumą.

Džiaugsmą, kad Viešpats leidžia ateiti ir būti šalia Jo. Garbinu Jį ir dėkoju už visas malones, už tai, kad dievas niekada nepalieka. Visada padeda. Tai mano stiprybė ir paguoda.

Stengiuosi kalbėtis su Kristumi.

Išgyvenimai įvairūs, per daug metų adoracija išugdė kantrybę ir ištvermę maldoje.

Į adoraciją einu kaip į pasimatymą. Kas namuose beatsitiktų, čia atėjus pajuntu ramybę, džiaugsmą, begalinį gerumą. Dėkoju Tau Viešpatie.

Jaučiu visišką atsidavimą bendraujant su Jėzumi. Padėkoju, pasiguodžiu, meldžiu laimingos gyvenimo pabaigos.

< atgal į sąrašą