Velykinis sveikinimas, 2019 m.

2019-04-21 | Klebonas
velykos 2019

Brangieji,

Senojo Testamento Pascha, reiškianti izraelitų išėjimo iš Egipto minėjimo šventę, Naujajame Testamente išsivaduoja iš praeities įvykio ir tobulai išsiskleidžia Kristaus mirtyje ir prisikėlime.

Tegul Velykų šventė mumyse brandina troškimą kasdien minėti Jo prisikėlimą.

Palaimingų Šv. Velykų!

< atgal į sąrašą