Vysk. Linas Vodopjanovas, OFM susitiko su Panevėžio ir Panevėžio-Krekenavos dekanatų organizacijos „Caritas“ savanoriais ir bendradarbiais

2019-04-09 | Kun. Eugenijus Troickis
caritas sustikimas 2019

Panevėžio Vyskupas Linas š. m. balandžio 9-osios dienos popietę Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos namuose susitiko su Panevėžio ir Panevėžio-Krekenavos dekanatų „Caritas“ savanoriais. Į vyskupo kvietimą atsiliepė Panevėžio Kristaus Karaliaus, Krekenavos, Naujamiesčio, Raguvos, Vadoklių ir Upytės savanorės. Susitikime dalyvavo katedros administratorius Eugenijus Troickis ir Panevėžio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotoja Gražina Kacevičienė. Ganytojas susitikimą pradėjo malda ir pasveikino susirinkusiuosius. Vyskupas Linas padėkojo „Caritas“ savanoriams už tarnystę ir trumpai peržvelgė 30-ies metų (tiek šiemet sukanka Lietuvos „Caritui“) istoriją. Ganytojas visų paprašė trumpai prisistatyti ir pasidalinti tarnystės patirtimi savo parapijose. Kai kurių parapijų savanoriai pasidžiaugė misijos prasme ir parapijiečių pagalba įgyvendinant įvairius iššūkius. Kiti gi pasiguodė, kad trūksta savanorių, o ir esami paseno, sumažėjo tarnystės dvasia. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos „Saulės“ grupės savanoriai pasidžiaugė, kad jau dešimt metų lanko vienišus ir pagyvenusius žmones, šalia dvasinės pagalbos dažnai jiems ištiesdami socialinės ar medicininės pagalbos ranką. Nemaža dalis pasisakiusiųjų tęsia labdaros (drabužių ir maisto) dalinimą.

 „Kiekvienas žmogus turi būti caritietis, - priminė vysk. Linas, - o ne tik „Caritas“ savanoris. Šiandienos uždavinys yra užsibrėžti konkrečią misiją (darbą) ir jį įgyvendinti, įtraukiant visą parapiją. Tai bus efektyvu ir duos apčiuopiamos naudos“. Įvairūs projektai ar drabužių dalinimas – tai tik laikini, dažnai neduodantys akivaizdžių rezultatų, darbai. Taip pat ganytojas atkreipė dėmesį į mūsuose gają vienišumo ir vienatvės problemą. Todėl pasiūlė dalintis artimo meile KARTU, stengiantis rūpintis ne tik fiziniais žmogaus poreikiais, bet pirmiausia dvasiniais dalykais, pasiūlant ir padedant paruošti stokojantį reikiamų sakramentų priėmimui. Vyskupas priminė, kad caritiečio misija yra nešti Evangeliją. Taip pat „Caritas“ savanorius perspėjo būti BUDRIAIS, nes visuomenėje randasi organizacijų ar pavienių žmonių, dažnai prisidengiančių „Caritas“ vardu ar ženklu ir reklamos ar viešumo dėka siekiančių savanaudiškų (politinių, ekonominių ar asmeninių) tikslų.

Po pasidalinimo vyskupas pakvietė visus savanorius į katedrą švęsti Eucharistijos, kurių metu ganytojas meldėsi už susirinkusiuosius, taip pat visus Panevėžio ir Panevėžio-Krekenavos dekanatų ir visos vyskupijos „Caritas“ savanorius. Taip pat buvo prisiminti iškeliavusieji į Tėvo namus caritiečiai¸ dėkojant jiems už jų tarnystę. Po šv. Mišių vysk. Linas visus pakvietė į parapijos namus agapei, kur visi draugiškai gurkšnojo arbatą, vaišinosi atneštomis vaišėmis.

< atgal į sąrašą