Skelbimai

V-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2023-05-07
 • Šis sekmadienis - Motinos diena. Šv. Mišių metu laiminsime gyvąsias mamas ir melsimės už mirusiąsias. 
 • Tęsiasi  gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. Šiokiadieniais litanija giedama 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 8 d. (pirmadienis) – 18.00 val. melsimės už mirusias Motinas.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

IV-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2023-04-30
 • Balandžio 30 d. 16.50 val. parapijos salėje ses. Elija ves katechezę, kaip pasigaminti Švč. M. Marijos ikoną.
 • Gegužės 1 d. prasideda gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. Šiokiadieniais litanija bus giedama 17.40 val.,  sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 6 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami Katedroje dalyvauti pamaldose ir Šv. Mišiose, kurios prasidės 15.00 val.
 • Gegužės 7 d. (sekmadienis) – Motinos diena. Visose sekmadienio Šv. Mišiose melsimės už gyvąsias ir mirusias Motinas. Po kiekvienų Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas Motinoms.
 • Gegužės 2; 3; 5 ir 6 d. – atitinkamai pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis: į Šv. Antaną, į Šv. Kazimierą, į Švč. M. Marijos ir į Švč. Jėzaus Širdis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2023-04-23
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II Velykų sekmadienio – ATVELYKIS (Dievo Gailestingumo sekmadienis) skelbimai

2023-04-15
 • Didįjį Penktadienį Šv. Žemei surinkta 1005 eurai. Ačiū už aukas.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus Kančios (VERBŲ) sekmadienio skelbimai

2023-04-02
 • Didįjį Ketvirtadienį Šv. Krizmos Mišios 11.00 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.
 • Didįjį Penktadienį 18.00 val. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos Katedroje. 20.00 val. Kryžiaus kelias Senvagėje.
 • Didįjį Šeštadienį – Velyknakčio vigilijos pradžia 21.00 val.
 • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

V-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-03-25
 • Balandžio 1 d. - pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Balandžio 2 d. – Verbų sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Šventinamos verbos.
 • Balandžio 2 d. (sekmadienis) 16.30 val. Panevėžio Muzikinio Teatro styginių kvarteto koncertas „7 Žodžiai nuo Kryžiaus“
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

IV-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-03-19
 • Kovo 20 d. (pirmadienis) – Šv. Juozapo Švč. M. Marijos Sužadėtinio Iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Kovo 25 d. (šeštadienis) – Viešpaties Apreiškimo Iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val. 10.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Marijos Legiono gyvuosius ir mirusius narius, bei už mir. prelatą Bronių Antanaitį.
 • Kovo 26 d. V Gavėnios sekmadienis, mūsų parapijoje  – Gavėnios rekolekcijos. Vedėjas Krekenavos klebonas kun. Gediminas Jankūnas.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-03-12
 • Kovo 17 d. (penktadienis) po 8.00 val. Šv. Mišių prasidės visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija.
 • Kovo 18 d. (šeštadienis) 15.30 val. bus giedami „Žemaičių Kalvarijos Kalnai“ giedos Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios giesmininkai.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-03-04
 • Kovo 7 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis prašydami Šv. Antano užtarimo.
 • Kovo 11 d. (šeštadienis) minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00,  11.00 ir 18.00 val.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Vasario 26 d. Ukrainai paaukota 1900 eurų. Ačiū už aukas.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

I-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-02-25
 • Kovo 4 d. (šeštadienis) – Šv. Kazimiero pirmojo Lietuvos globėjo iškilmė. Šv. Mišios šeštadienio laiku. 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Kovo 5 d. II Gavėnios sekmadienis. Katedroje Šv. Kazimiero atlaidai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka, po Sumos Eucharistinė procesija ir agapė parapijos namuose.
 • Kovo 5 d. 17 val. katedroje vyks katechezė apie VI ir VII Dievo įsakymus. Mokymą ves kun. Tomas.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Vasario 27, 28 ir kovo 1 d. Caritas organizuoja pagalba Ukrainos žmonėms. Kviečia paaukoti daiktų ir maisto. Upytės g. 3 nuo 10.00 iki 18.00 val.
 • Šią savaitę trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis pirmieji mėnesyje. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

VII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-02-19
 • Vasario 22 d. (trečiadienis) – Pelenų diena. Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Vasario 24 d. (penktadienis) – Kryžiaus kelias 17.30 val.
 • Vasario 25 d. (šeštadienis) – Graudūs verksmai 17.30 val.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Vasario 26 d. (sekmadienis) bus renkamos aukos Ukrainai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą. 

 

VI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-02-11
 • Vasario 14d. (antradienis) Šv. Kirilo ir Šv. Metodijaus Europos globėjų šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Vasario 16 d. (ketvirtadienis) Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 18.00 val.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

V-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-02-04
 • Vasario 5 d. (sekmadienis) 17.00 val. – katechezė – filmo „Tiltas“ peržiūra ir aptarimas. Veda kun. Tomas.
 • Vasario 11 d. (šeštadienis) – pasaulinė ligonių diena. 18.00 val. Šv. Mišiose meldžiamasi už ligonius ir teikiamas ligonių sakramentas.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

IV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-01-28
 • Sausio 29 d. (sekmadienis) 17.00 val. – katechezė – Kristaus Gimimas pirmųjų amžių mene. Veda s. Elija
 • Vasario 2 d. (ketvirtadienis) – Kristaus Paaukojimo šventė. (Grabnyčios). Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Vakarinėse Šv. Mišiose šventinamos žvakės ir Grabnyčių procesija. Meldžiamasi už vienuolius ir vienuoles, bei prašant pašaukimų į pašvęstąjį gyvenimą.
 • Vasario 3 d. (penktadienis)  Šv. Blažiejaus minėjimas. Teikiama Šv. Blažiejaus sakramentalija.
 • Vasario 5 d. (sekmadienis) Šv. Agotos minėjimas. Šventinama duona ir vanduo. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-01-21
 • Sausio 22 d. - Dievo Žodžio sekmadienis. Dievo žodžio sekmadienį popiežius Pranciškus įvedė 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbtu apaštališkuoju laišku „Aperuit illis“. Laiške buvo nurodyta, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo žodžio sekmadienis. Kasmet minimu Dievo žodžio sekmadieniu norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“. 
 • Sausio 22 d. (sekmadienis) 15.00 val. Katedroje pamaldos, kuriose melsimės už krikščionių vienybę.
 • Sausio 25 d. (trečiadienis) apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Sausio 27 d. – kovo 31 d. organizuojamas ALFA KURSAS skirtas krikščioniško tikėjimo tiesų gilesniam pažinimui ir santykio su Jėzumi atnaujinimui. Registracija tel. 8-614-36144
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-01-14
 • Sausio 18 d. (trečiadienis) prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
 • Sausio 20 d. (penktadienis) 17.00 val. Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės bibliotekoje Dr. Ingridos Gudauskienės knygos „BIBLIJOS VYRAI IR MOTERYS KRYŽKELĖSE“  pristatymas.
 • Sausio 27 d. – kovo 31 d. organizuojamas ALFA KURSAS skirtas krikščioniško tikėjimo tiesų gilesniam pažinimui ir santykio su Jėzumi atnaujinimui. Registracija tel. 8-614-36144.
 • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157.
 • Sausio 22 d. – Dievo Žodžio sekmadienis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus Krikštas

2023-01-07
 • Sausio 9 d. (pirmadienis) prasideda eilinis liturginis laikas.
 • Sausio 9 d. (pirmadienis) 18.00 val. aukojamos Šv. Mišios minint mons. Juozapo Antanavičiaus 30 d. po jo mirties.
 • Sausio 13 d. (penktadienis) minėsime Laisvės Gynėjų dieną. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Švč. Mergelė Marija, Dievo gimdytoja

2022-12-31
 • Sausio 6 d. (penktadienis) – Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Sausio 8 d. (sekmadienis) – Kristaus Krikštas. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis pirmieji mėnesyje. Šiomis dienomis vakarinės Šv. Mišios bus aukojamus sudėtinėmis aukotojų intencijomis, atitinkamai į Šv. Antaną, į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

IV Advento sekmadienis

2022-12-17
 • Gruodžio 21d. (trečiadienis) 8.00 val. prasidės 24 val. t.y. visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija prašant taikos visam pasauliui, ypač Ukrainos žemei. Prašant pašaukimų į kunigystę, į pašvęstąjį gyvenimą, šeimą.
 • Po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje galima įsigyti kalėdaičių. Taip pat parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 15.00 val.
 • Kūčių dieną (12.24) Šv. Mišios: 8.00, 9.00, 10.00 val. Prakartėlės pašventinimas ir Piemenėlių Šv. Mišios 22.00 val.
 • Pirmąją Šv. Kalėdų dieną (12.25) Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Šv. Kalėdų dieną (12.26) Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III Advento sekmadienis (Gaudete)

2022-12-11
 • Advento sekmadieniais 7.30 val. giedamos Marijos valandos. Po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje galima įsigyti kalėdaičių. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 18 d. (sekmadienis) – ADVENTO Rekolekcijos. Veda Vadoklių klebonas kun. Ričardas Banys.
 • Advento metu kviečiame dalyvauti Caritas organizuojamoje akcijoje „Gerumas mus vienija“
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti knygą „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.