Skelbimai

I-ojo Advento sekmadienio skelbimai

2023-12-03
 • Gruodžio 5 d. ir 6 d. – pirmieji mėnesio antradienis ir trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose minėtose dienose melsimės aukotojų sudėtinėmis intencijomis, atitinkamai į Šv. Antaną ir į Šv. Kazimierą.
 • Gruodžio 8 d. (penktadienis) – Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Šią dieną 12.00val. Katedroje bus aukojamos Šv. Mišios minint mons. Juozapo Antanavičiaus pirmąsias mirties metines.
 • Gruodžio 10 d. – antrasis Advento sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos. 12.00 val.  Šv. Mišiose melsis vysk. Eugenijus Bartulis ir pristatys 2024 m. kalendorių.
 • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių Katedroje, kitu laikų parapijos raštinėje.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (Kristus Karalius) skelbimai

2023-11-26
 • Lapkričio 30 d. (ketvirtadienis) – Šv. Andriejaus Apaštalo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Gruodžio 1 ir 2 d. – pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Šiomis dienomis 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis, atitinkamai į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Gruodžio 3 d. – pirmasis Advento sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos.
 • Gruodžio 3d. (sekmadienis) kiekvienose Šv. Mišiose bus šventinami kalėdaičiai, kurių bus galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXXIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-11-19
 • Lapkričio 22 d. (trečiadienis) 18.00 val. Šv. Mišiose giedos Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mišrus choras.
 • Lapkričio 25 d. (šeštadienis) K. Paltaroko gimnazijoje vyks atsinaujinimo diena. (programa skelbimų lentoje)
 • Lapkričio 26 d. (sekmadienis) – Kristaus Karaliaus iškilmė ir Katedros titulo atlaidai. 12.00 val. Šv. Mišiose bus konsekruojamas naujas altorius. Dalyvaus Arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-11-12
 • Lapkričio 16 d. (ketvirtadienis) – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS IŠKILMĖ. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Lapkričio 18 d. (šeštadienis) autobusas į Aušros vartų atlaidus išvyksta 8.00val. nuo katedros pagrindinių vartų.
 • Lapkričio 25 d. (šeštadienis) K. Paltaroko gimnazijoje vyks atsinaujinimo diena. (programa skelbimų lentoje)
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-11-05
 • Vėlinių oktavą (11.02-08) vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius. Galimybė mirusiems pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius atlaidams gauti sąlygas – būti malonės stovyje, aplankyti kapines ir pasimelsti už mirusiuosius.
 • Lapkričio 7 d. (antradienis) 12.00 val. katedroje bus aukojamos Šv. Mišios už mirusius vyskupus ir kunigus. Kviečiame dalyvauti.
 • Lapkričio 9 d. (ketvirtadienis) – Laterano Bazilikos pašventinimo metinės. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-10-28
 • Misijų sekmadienį surinkta 3585 eurai. Ačiū už aukas.
 • Lapkričio 1 d. (trečiadienis) – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. Kunigai lankysis kapinėse: Katedros 13.30 val., Paviešėčių - 14.00 val., Šilagalio 14.00 val. Lepšių – 14.15 val. Po vakarinių Šv. Mišių gedulinė procesija katedroje.
 • Lapkričio 2 d. (ketvirtadienis) – Vėlinės – maldų už mirusiuosius diena. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Vėlinių oktavą (11.02-08) vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius. Galimybė mirusiems pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius atlaidams gauti sąlygas.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXIX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-10-22
 • Spalio mėnesį Katedroje Rožinis kalbamas šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.30 val. sekmadieniais prieš Sumą 11.30 val.
 • Spalio 28 d. (šeštadienis) - Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) šventė. Šv. Mišios šeštadienio tvarka.
 • Rinkliava šį sekmadienį daroma misijoms paremti.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXVIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-10-14
 • Visą spalio mėnesį kviečiame Katedroje jungtis į rožinio maldą, šiokiadieniais 17.30 val. sekmadieniais 11.30 val.
 • Spalio 18 d. (trečiadienis) - Šv. Luko evangelisto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Spalio 22 d. (sekmadienis) – rinkliava misijoms.
 • Spalio 21 d. (šeštadienis) autobusas į Agluoną išvyksta 7.00 val. nuo katedros pagrindinių vartų.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXVII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-10-07
 • Visą spalio mėnesį kviečiame Katedroje jungtis į rožinio maldą, šiokiadieniais 17.30 val. sekmadieniais 11.30 val.
 • Spalio 21 d. organizuojama piligriminė kelionė į Agluoną. Registracija zakristijoje arba raštinėje.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXVI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-10-01
 • Spalio  2 d. (pirmadienis) – Šv. Angelų Sargų minėjimas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Spalio 4 d. (trečiadienis) – Šv. Pranciškaus Asyžiečio minėjimas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Ta proga spalio 8 d. (sekmadienis) po 10.30 val. šv. Mišių šventoriuje bus laiminami augintiniai.
 • Spalio 3, 4, 6 ir 7 d. pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Vakarinėse Šv. Mišiose minėtomis dienomis melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Šv. Antaną, Šv.Kazimierą, Jėzaus ir Švč. M. Marijos Širdis.
 • Spalio 7 d. (šeštadienis) 19.00 val. vyks tarptautinio Šv. Jokūbo festivalio sakralinės muzikos koncertas – „VILTIES DAINA“. Dalyvaus valstybinis choras „VILNIUS“ Meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas.
 • Spalio 21 d. organizuojama piligriminė kelionė į Agluoną. Registracija zakristijoje arba raštinėje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-09-23
 • Rugsėjo 29 d. (penktadienis) – Šv. Arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Spalio 1 d. (sekmadienis) po 10.30 val. Šv. Mišių tėvelių ir vaikų, besiruošiančių Pirmajai Komunijai susitikimas. Po 18.00 val. Šv. Mišių besiruošiančių Sutvirtinimo Sakramentui – susitikimas.
 • Spalio 21 d. organizuojama piligriminė kelionė į Agluoną. Registracija zakristijoje arba raštinėje.
 • Iki spalio 1 d. tėveliai kviečiami registruoti vaikus pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų katechezėms.
 • Visą rugsėjo mėnesį kviečiame suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento taip pat registruotis šio Sakramento priėmimo pasiruošimui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXIV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-09-16
 • Rugsėjo 21 d. (ketvirtadienis) – Šv. Evangelisto Mato šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Rugsėjo 24 d. (sekmadienis) minima migrantų ir pabėgėlių  bei keliautojų ir vairuotojų diena. Visose sekmadienio Šv. Mišiose melsimės už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse. Po kiekvienų Šv. Mišių bus laiminami vairuotojai ir automobiliai, bei kitos transporto priemonės.
 • Visą rugsėjo mėnesį tėveliai kviečiami registruoti vaikus pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų katechezėms.
 • Visą rugsėjo mėnesį kviečiame suaugusius neturinčius Sutvirtinimo Sakramento taip pat registruotis šio Sakramento priėmimo pasiruošimui.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-09-10
 • Rugsėjo 14 d. (ketvirtadienis) – Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. po vakarinių Šv. Mišių Kryžiaus pagarbinimo pamaldos Klaipėdos gatvėje. Norinčius vykti nuo katedros veš autobusas.
 • Kviečiame tėvelius savo vaikus registruoti Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų katechezėms. Anketas rasite zakristijoje, raštinėje ir parapijos puslapyje www.paneveziokatedra.lt 
 • Kviečiame suaugusius registruotis Sutvirtinimo Sakramento katechezėms. Anketos parapijos raštinėje arba zakristijoje arba internetiniame puslapyje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XXII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-09-03
 • Rugsėjo 7-15 d. vyks didieji Švč. M. Marijos Gimimo (Šilinės) atlaidai Šiluvoje. (plačiau skelbimų lentoje)
 • Rugsėjo 8 d. (penktadienis) Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė. Šv. Mišios katedroje 8.00 ir 18.00 val.
 • Rugsėjo 9 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami vykti į Šiluvą. Autobusas išvyksta 7.30 val. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie Švč. Trejybės bažn.
 • Rugsėjo 9 d. (šeštadienis) 8.00 val. išvyksta autobusas su piligrimas į Šiluvą nuo katedros pagrindinių vartų.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XXI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-08-27
 • Šią savaitę Bažnyčia mini:
 • Rugpjūčio 28 d. (pirmadienis) – Šv. Augustinas, vyskupas, bažnyčios mokytojas.
 • Rugpjūčio 29 d. (antradienis) – Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas.
 • Rugsėjo 1 d. (penktadienis) – Naujų mokslo metų pradžia. Šv. Mišios 8.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Rugsėjo 1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Rugsėjo 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Marijos Širdį.
 • Rugsėjo 3 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. Po Sumos Eucharistinė procesija.
 • Rugsėjo 9 d. (šeštadienis) organizuojama kelionė į Šiluvą. Autobusas išvyksta 8.00 val. nuo Katedros pagrindinių vartų. Kelionės kaina 8 eurai. Registruotis galite zakristijoje arba raštinėje.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

XX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-08-20
 • Rugsėjo 9 d. organizuojama piligriminė kelionė į Didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje. Platesnė informacija internetinėje svetainėje NAUJIENŲ skiltyje. 
 • Ačiū už Jūsų aukas, kurios skiriamos katedros remonto darbams. 

 

XIX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-08-12
 • Rugpjūčio 13-20 d. – Didieji Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų atlaidai Krekenavoje.
 • Rugpjūčio 15 d. (antradienis) – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų Iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Rugpjūčio 17 d. (ketvirtadienis) 10.30 val. išvyksta autobusas į Krekenavą nuo Švč. Trejybės bažn. stovėjimo aikštelės prie mokyklos.
 • Rugpjūčio 18 d. (penktadienis) 11.00val. išvyksta autobusas į Krekenavą nuo Katedros pagrindinių vartų. Registracija zakristijoje.
 • Rugpjūčio 18 d. jaunimas (16-35m.) kviečiamas į piligriminį žygį Panevėžys, Berčiūnai, Naujamiestis, Vadaktėliai, Krekenava. Norinčius dalyvauti registruotis – zygis.piligriminis@gmail.com
 • Rugpjūčio 19 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami vykti į Krekenavą. Autobusas išvyksta 10.00 val. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie Švč. Trejybės bažn.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus Atsimainymo sekmadienio skelbimai

2023-08-06
 • Šiandien švenčiame Porciunkulės atlaidus. Nuoširdus ačiū atlaidų vedėjui Karsakiščio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonui kun. Stasiui Tamulioniui. Nuoširdus ačiū VISIEMS, kurie prisidėjo prie atlaidų pasiruošimo. Te Dievas atlygina gausiomis malonėmis. 
 • Rugpjūčio 9 d. (trečiadienis) – Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė ir Europos globėja. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 10 d. (ketvirtadienis) – Šv. Laurynas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 13-20 d. – Didieji Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų atlaidai Krekenavoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros 

 

XVII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-07-29
 • Rugpjūčio 5 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečia į pamaldas Švč. Trejybės Bažnyčioje, kurios prasidės 15.00 val.
 • Rugpjūčio 6 d. (sekmadienis) katedroje Porciunkulės atlaidai. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XVI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-07-23
 • Liepos 25 d. (antradienis) - Šv. apaštalo Jokūbo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 29 d. (šeštadienis) Vaškų parapijos bažnyčioje vyks Gyvojo Rožinio Draugijos XVIII Kongresas. (plačiau skelbimų lentoje)
 • Rugpjūčio 6 d. (sekmadienis) katedroje Porciunkulės atlaidai. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.