Skelbimai

XX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-08-20
 • Rugsėjo 9 d. organizuojama piligriminė kelionė į Didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje. Platesnė informacija internetinėje svetainėje NAUJIENŲ skiltyje. 
 • Ačiū už Jūsų aukas, kurios skiriamos katedros remonto darbams. 

 

XIX-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-08-12
 • Rugpjūčio 13-20 d. – Didieji Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų atlaidai Krekenavoje.
 • Rugpjūčio 15 d. (antradienis) – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų Iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Rugpjūčio 17 d. (ketvirtadienis) 10.30 val. išvyksta autobusas į Krekenavą nuo Švč. Trejybės bažn. stovėjimo aikštelės prie mokyklos.
 • Rugpjūčio 18 d. (penktadienis) 11.00val. išvyksta autobusas į Krekenavą nuo Katedros pagrindinių vartų. Registracija zakristijoje.
 • Rugpjūčio 18 d. jaunimas (16-35m.) kviečiamas į piligriminį žygį Panevėžys, Berčiūnai, Naujamiestis, Vadaktėliai, Krekenava. Norinčius dalyvauti registruotis – zygis.piligriminis@gmail.com
 • Rugpjūčio 19 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami vykti į Krekenavą. Autobusas išvyksta 10.00 val. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie Švč. Trejybės bažn.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus Atsimainymo sekmadienio skelbimai

2023-08-06
 • Šiandien švenčiame Porciunkulės atlaidus. Nuoširdus ačiū atlaidų vedėjui Karsakiščio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonui kun. Stasiui Tamulioniui. Nuoširdus ačiū VISIEMS, kurie prisidėjo prie atlaidų pasiruošimo. Te Dievas atlygina gausiomis malonėmis. 
 • Rugpjūčio 9 d. (trečiadienis) – Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė ir Europos globėja. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 10 d. (ketvirtadienis) – Šv. Laurynas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Rugpjūčio 13-20 d. – Didieji Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų atlaidai Krekenavoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros 

 

XVII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-07-29
 • Rugpjūčio 5 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečia į pamaldas Švč. Trejybės Bažnyčioje, kurios prasidės 15.00 val.
 • Rugpjūčio 6 d. (sekmadienis) katedroje Porciunkulės atlaidai. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XVI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-07-23
 • Liepos 25 d. (antradienis) - Šv. apaštalo Jokūbo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 29 d. (šeštadienis) Vaškų parapijos bažnyčioje vyks Gyvojo Rožinio Draugijos XVIII Kongresas. (plačiau skelbimų lentoje)
 • Rugpjūčio 6 d. (sekmadienis) katedroje Porciunkulės atlaidai. Šv. Mišios įprasta sekmadienio tvarka.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-07-16
 • Liepos 22 d. (šeštadienis) - Šv. Marijos Magdalietės šventė. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 23 d. (sekmadienis) – pasaulinė pagyvenusių žmonių diena. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Liepos 29 d. (šeštadienis) Vaškų parapijos bažnyčioje vyks Gyvojo Rožinio Draugijos XVIII Kongresas. (plačiau skelbimų lentoje)
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XIV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-07-08
 • Liepos 2 d. (sekmadienis) – Apaštalų Sostui – surinkta 2300 eurų.
 • Liepos 11 d . (antradienis) - Šv. Benedikto abato ir Europos globėjo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 9-16 d. – Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolės bazilikoje.
 • Liepos 15 d. (šeštadienis) autobusas į Kauną išvyksta 8.30 val. iš aikštelės prie katedros pagrindinių vartų.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XIII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-07-02
 • Liepos 2 d. (sekmadienis) - rinkliava – Apaštalų Sostui – popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams paremti. (Šv. Petro skatikas)
 • Liepos 3 d. (pirmadienis) - Šv. Apaštalo Tomo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 1-12 d. – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
 • Liepos 9-16 d. – Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolės bazilikoje.
 • Liepos 15 d. organizuojama piligriminė-pažintinė kelionė į Kauną. Bus lankoma Pažaislio vienuolynas, Kauno Arkikatedra, Prisikėlimo šventovė ir kitos garsios Kauno bažnyčios. Registracija zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XII-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-06-25
 • Birželio 26 d. (pirmadienis) – 18.00 val. katedroje  bus teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas. Prisiminkime savo maldose sutvirtinamuosius.
 • Birželio 29 d. (ketvirtadienis) – Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Birželio 30 d. (penktadienis) – Panevėžio Katedros konsekravimo metinės. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
 • Liepos 2 d. (sekmadienis) - rinkliava – Apaštalų Sostui – popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams paremti. (Šv. Petro skatikas)
 • Liepos 15 d. organizuojama piligriminė-pažintinė kelionė į Kauną. Bus lankoma Pažaislio vienuolynas, Kauno Arkikatedra, Prisikėlimo šventovė ir kitos garsios Kauno bažnyčios. Registracija zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

XI-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-06-17
 • Tęsiasi birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Litanija Katedroje šiokiadieniais giedama 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
 • Birželio 24 d. (šeštadienis) – ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO iškilmė. Šv. Mišios šeštadienio tvarka.
 • Birželio 22 d. organizuojama piligriminė kelionė pal. Ark. Teofiliaus Matulionio keliais. Bus lankoma jo tėviškė, Alantos dvaras, Alantos ir Skiemonių bažnyčios. Registracija zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) sekmadienio skelbimai

2023-06-10
 • Tęsiasi birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Litanija Katedroje šiokiadieniais giedama 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
 • Birželio 14 d. (trečiadienis) Gedulo ir Vilties diena. Pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas.
 • Birželio 16 d. (penktadienis) – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Pasaulinė maldų už kunigų šventėjimą diena.
 • Birželio 22 d. organizuojama piligriminė kelionė pal. Ark. Teofiliaus Matulionio keliais. Bus lankoma jo tėviškė, Alantos dvaras, Alantos ir Skiemonių bažnyčios. Registracija zakristijoje.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Švč. Trejybės sekmadienio skelbimai

2023-06-04
 • Tęsiasi birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Šiokiadieniais litanija giedama 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
 • Birželio 5 d. (pirmadienis) 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis intencijomis už mirusius tėvus.
 • Birželio 6 d., 7 d. pirmieji mėnesio antradienis ir trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamas sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Šv. Antaną ir Šv. Kazimierą.
 • Birželio 8 d. (ketvirtadienis) 11.00 val. vysk. Linas kviečia į padėkos Šv. Mišias  50 m. jubiliejaus proga.
 • Birželio 11 d. (sekmadienis) – ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Pagerbiant šią didžią tikėjimo tiesą organizuojama Eucharistinė procesija, kuri prasidės Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 10.30 val., tęsis aplankant Švč. Trejybės bažn.,  Marijos  Tarnaičių vienuolyną Sodų g. ir baigsis Katedroje. Po Sumos agapė Katedros šventoriuje. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO (Sekminės) skelbimai

2023-05-27
 • Gegužės 21 d. katalikiškai žiniasklaidai paremti surinkta 2885 eurai. Ačiū už aukas.
 • Birželio 1 d. (ketvirtadienis) prasideda birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdžiai. Šiokiadieniais litanija giedama 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
 • Birželio 1 d. (ketvirtadienis) 19.00 val. Katedroje – koncertas „už muziką ir vaikystę“. Plačiau skelbimų lentoje.
 • Birželio 2 d., 3 d. pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamas sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
 • Birželio 4 d. (sekmadienis) – Švč. Trejybės iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
 • Birželio 4 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis – Tėvo diena. Visose sekmadienio Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už tėvus.
 • Birželio 5 d. (pirmadienis) 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už mirusius tėvus.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus Žengimo į dangų (Šeštinės) skelbimai

2023-05-20
 • Šiandien gegužės 21 d. rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.
 • Tęsiasi  gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. Šiokiadieniais litanija giedama 17.40 val.,  sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 19 d. prasidėjo maldų į Šventąją Dvasią devyndienis. Novena į Šventąją Dvasia giedama po vakarinių Šv. Mišių.
 • Gegužės 28 d. – SEKMINĖS – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė. Prieš Sumą Sekminių procesija.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

VI-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2023-05-14

 

V-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2023-05-07
 • Šis sekmadienis - Motinos diena. Šv. Mišių metu laiminsime gyvąsias mamas ir melsimės už mirusiąsias. 
 • Tęsiasi  gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. Šiokiadieniais litanija giedama 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 8 d. (pirmadienis) – 18.00 val. melsimės už mirusias Motinas.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

IV-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2023-04-30
 • Balandžio 30 d. 16.50 val. parapijos salėje ses. Elija ves katechezę, kaip pasigaminti Švč. M. Marijos ikoną.
 • Gegužės 1 d. prasideda gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. Šiokiadieniais litanija bus giedama 17.40 val.,  sekmadieniais po Sumos.
 • Gegužės 6 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami Katedroje dalyvauti pamaldose ir Šv. Mišiose, kurios prasidės 15.00 val.
 • Gegužės 7 d. (sekmadienis) – Motinos diena. Visose sekmadienio Šv. Mišiose melsimės už gyvąsias ir mirusias Motinas. Po kiekvienų Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas Motinoms.
 • Gegužės 2; 3; 5 ir 6 d. – atitinkamai pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis: į Šv. Antaną, į Šv. Kazimierą, į Švč. M. Marijos ir į Švč. Jėzaus Širdis.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

III-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2023-04-23
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

II Velykų sekmadienio – ATVELYKIS (Dievo Gailestingumo sekmadienis) skelbimai

2023-04-15
 • Didįjį Penktadienį Šv. Žemei surinkta 1005 eurai. Ačiū už aukas.
 • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.

 

Kristaus Kančios (VERBŲ) sekmadienio skelbimai

2023-04-02
 • Didįjį Ketvirtadienį Šv. Krizmos Mišios 11.00 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.
 • Didįjį Penktadienį 18.00 val. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos Katedroje. 20.00 val. Kryžiaus kelias Senvagėje.
 • Didįjį Šeštadienį – Velyknakčio vigilijos pradžia 21.00 val.
 • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
 • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
 • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.