I-ojo Advento sekmadienio skelbimai

2023-12-03 |
i advento sekmadienis
  • Gruodžio 5 d. ir 6 d. – pirmieji mėnesio antradienis ir trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose minėtose dienose melsimės aukotojų sudėtinėmis intencijomis, atitinkamai į Šv. Antaną ir į Šv. Kazimierą.
  • Gruodžio 8 d. (penktadienis) – Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Šią dieną 12.00val. Katedroje bus aukojamos Šv. Mišios minint mons. Juozapo Antanavičiaus pirmąsias mirties metines.
  • Gruodžio 10 d. – antrasis Advento sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos. 12.00 val.  Šv. Mišiose melsis vysk. Eugenijus Bartulis ir pristatys 2024 m. kalendorių.
  • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių Katedroje, kitu laikų parapijos raštinėje.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą