I-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-02-25 |
jesus praying temptation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kovo 4 d. (šeštadienis) – Šv. Kazimiero pirmojo Lietuvos globėjo iškilmė. Šv. Mišios šeštadienio laiku. 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val.
  • Kovo 5 d. II Gavėnios sekmadienis. Katedroje Šv. Kazimiero atlaidai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka, po Sumos Eucharistinė procesija ir agapė parapijos namuose.
  • Kovo 5 d. 17 val. katedroje vyks katechezė apie VI ir VII Dievo įsakymus. Mokymą ves kun. Tomas.
  • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
  • Prašome pagalbos Ukrainai, renkamas vaškas, apkasų žvakių gaminimui – dėžė bažnyčios gale.
  • Vasario 27, 28 ir kovo 1 d. Caritas organizuoja pagalba Ukrainos žmonėms. Kviečia paaukoti daiktų ir maisto. Upytės g. 3 nuo 10.00 iki 18.00 val.
  • Šią savaitę trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis pirmieji mėnesyje. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą