II-ojo Advento sekmadienio skelbimai

2023-12-09 |
The Mission of John the Baptist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Gruodžio 10 d. (sekmadienis) – rinkliava skiriama Caritui.
  • Gruodžio 16 d. (šeštadienis) nuo 8.00 val. iki Gruodžio 17 d. (sekmadienis) 8.00 val. – visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija prašant taikos visam pasauliui, ypač Ukrainos Žemei, bei prašant pašaukimų į kunigystę, pašvęstąjį ir šeimos gyvenimą.
  • Gruodžio 17 d. – trečiasis Advento sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos. 17.00 val. – katechezė.
  • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių Katedroje, kitu laikų parapijos raštinėje.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą
< atgal į sąrašą