II-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-01-14 |
793780
  • Sausio 20d. (šeštadienis) organizuojami lektorių kursai tiems, kurie nori skaityti Dievo Žodį Šv. Mišiose. Pradžia 10.00 val. Parapijos namų salėje. Registracija zakristijoje.
  • Sausio 18 d. (ketvirtadienis) prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
  • Šeštadieniais Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 18.00 val.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą