II-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-12 |
II gavenia
  • Kovo 19 d. (šeštadienis) – Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val.
  • Kovo 26 d. pirmosios Komunijos vaikai ir jų  tėveliai kviečiami į susikaupimo dieną-rekolekcijas Tiberiados bendruomenėje. (Baltriškės, Zarasų raj.)
  • Išvykstama autobusu kovo 26d. 8 val. iš aikštelės prie Paltaroko gimnazijos. Grįžtame 20 val. Kelionės kaina vienam asmeniui 7 eurai. Registruotis ir už kelionę pinigus perduoti katechetei Ligitai.
  • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
  • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys.
  • Gavėnios laiku 17.30val. šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
  • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą