II-ojo Velykų sekmadienio - Atvelykio skelbimai (Dievo Gailestingumo sekmadienis)

2024-04-07 |
9901852619 gailestingumas
  • Balandžio 8 d. (pirmadienis) – VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Didįjį Penktadienį Šv. Žemei surinkta 1085 eurai. Ačiū už aukas.
  • Balandžio 14 d. (sekmadienis) – rinkliava bus skiriama Ukrainos žmonėms.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą