II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS (Dievo Gailestingumo sekmadienis)

2022-04-24 |
633614 495588 615x345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Balandžio 25 d. (pirmadienis) – Šv. Morkaus Evangelisto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Balandžio 29 d. (penktadienis) – Šv. Kotrynos Sienietės, Bažnyčios mokytojos ir Europos globėjos šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val.
  • Gegužės 1 d. III Velykų, pirmasis mėnesio sekmadienis, Motinos diena. Šv. Mišios sekmadienio tvarka – sudėtinėmis intencijomis už gyv. Motinas. Taip pat gegužinės pamaldos,  po Sumos Eucharistinė procesija.
  • Gegužės 2 d. (pirmadienis) – 18.00 val. Šv. Mišios už mirusias Motinas.
  • Didįjį Penktadienį  – Šventajai Žemei surinkta 1065 eurai. Ačiū už aukas.
  • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais 17.30 val. o sekmadieniais po Sumos.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą