III-ojo Advento sekmadienio skelbimai

2023-12-17 |
mbwxNaANzYaRTIauhRSJWWUPFat3bHMveilNodZoo8pwxBScTJOGCnSykOPv51zk2zEcbt7TTQbod9Kg4O5xfGz9WLPNuxzYA20f09TNqigPIsqzm3PG6xOXKcguyKTg
  • Gruodžio 10 d. (sekmadienis) – CARITUI surinkta 3180 eurų.
  • Gruodžio  24 d. – Ketvirtasis Advento sekmadienis – Kūčios. Šv. Mišios: 8.00, 9.15, 10.30, ir 12.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos. 21.00 val. – Piemenėlių Šv. Mišios ir Prakartėlės pašventinimas.
  • Šv. Kalėdų dieną gruodžio 25 d. Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
  • Antrąją Šv. Kalėdų dieną, Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
  • Gruodžio 31 d. (sekmadienis) Šv. Mišios 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 ir 23.00 val.
  • Kalėdaičių galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių Katedroje, kitu laikų parapijos raštinėje.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą