III-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2023-01-21 |
cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 1
  • Sausio 22 d. - Dievo Žodžio sekmadienis. Dievo žodžio sekmadienį popiežius Pranciškus įvedė 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbtu apaštališkuoju laišku „Aperuit illis“. Laiške buvo nurodyta, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo žodžio sekmadienis. Kasmet minimu Dievo žodžio sekmadieniu norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“. 
  • Sausio 22 d. (sekmadienis) 15.00 val. Katedroje pamaldos, kuriose melsimės už krikščionių vienybę.
  • Sausio 25 d. (trečiadienis) apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Sausio 27 d. – kovo 31 d. organizuojamas ALFA KURSAS skirtas krikščioniško tikėjimo tiesų gilesniam pažinimui ir santykio su Jėzumi atnaujinimui. Registracija tel. 8-614-36144
  • Gegužės 12-20 d. organizuojama piligriminė kelionė į MEDJUGORIJĄ. Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8-674-49157
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą