III-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-19 |
III
  • Kovo 23 d. (trečiadienis) 19.00 val. penktasis sinodinio kelio susitikimas parapijos salėje,  kurio tema: „dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“.
  • Kovo 25 d. (penktadienis) – VIEŠPATIES APREIŠKIMO IŠKILMĖ. Šv. Mišios 8.00 val. ir 18.00 val.
  • Nuo Kovo 25 d. 8.00 val. iki  Kovo 26 d. 8.00 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija.
  • Kovo 26 d. 16. 30 val. maldos vakaras už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. 18 val. šv. Mišias aukos vysk. Linas OFM.
  • Kovo 26 d. pirmosios Komunijos vaikai ir jų  tėveliai kviečiami į susikaupimo dieną-rekolekcijas Tiberiados bendruomenėje. (Baltriškės, Zarasų raj.)
  • Išvykstama autobusu kovo 26 d. 8 val. iš aikštelės prie Paltaroko gimnazijos. Grįžtame 20 val. Kelionės kaina vienam asmeniui 7 eurai. Registruotis ir už kelionę pinigus perduoti katechetei Ligitai.
  • Ketvirtadieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
  • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
  • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą