III-ojo Velykų sekmadienio skelbimai (Motinos diena)

2022-05-01 |
III velyku sekmaidneis
  • Šis sekmadienis, gegužės 1 d. - III Velykų sekmadienis - Motinos diena. Šiandieną Dėkojame Dievui už mūsų Mamas, meldžiame Joms gausių malonių ir sveikatos. Po šv. Mišių suteiksime ypatingą palaiminimą pamaldose dalyvaujančioms Motinoms.
  • Gegužės 2 d. (pirmadienis) – 18.00 val. Šv. Mišios už mirusias Motinas.
  • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
  • Gegužės 3 d. (antradienis) Šv. Pilypo ir Jokūbo apaštalų šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Gegužės 4 d. (trečiadienis) septintasis Sinodinio Kelio susitikimas parapijos salėje 19.00 val.
  • Gegužės 3, 4, 6 ir 7 pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Minėtose dienose 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis atitinkamai prašydami Šv. Antano, Šv. Kazimiero užtarimo, taip pat į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
  • Gegužės 8 d. IV Velykų Sekmadienis ir pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena.
  • Gegužės 14 d. Pumpėnuose Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena. (Plačiau skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje)
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą