IV-ojo eilinio sekmadienio skelbimai

2024-01-28 |
jezus gydo
  • Vasario 2 d. (penktadienis) – Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios). Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Po kiekvienų Šv. Mišių šventinamos žvakės. Vakarinėse Šv. Mišiose Grabnyčių procesija. Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo diena.
  • Vasario 3 d. (šeštadienis) minimas Šv. Blažiejus. Pagal nusistovėjusį paprotį vakarinėse Šv. Mišiose bus teikiama sakramentalija, sauganti nuo gerklės ligų.
  • Vasario 2 ir 3 dienos – pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Švč. Jėzaus ir M. Marijos Širdis.
  • Vasario 4 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. Po Sumos Eucharistinė procesija.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą