IV-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-27 |
IV gavenia
  • Ketvirtadieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
  • Balandžio 1 d. - pirmasis mėnesio pentadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
  • Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Marijos Širdį.
  • Balandžio 3 d. – V Gavėnios Sekmadienis, pirmasis mėnesio sekmadienis ir maldų už seksualinės prievartos aukas diena. Gavėnios rekolekcijos, vedėjas teol. lic. kun. Rytis Gurkšnys.
  • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
  • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą