IV-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2023-03-19 |
cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 3
  • Kovo 20 d. (pirmadienis) – Šv. Juozapo Švč. M. Marijos Sužadėtinio Iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Kovo 25 d. (šeštadienis) – Viešpaties Apreiškimo Iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00 ir 18.00 val. 10.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Marijos Legiono gyvuosius ir mirusius narius, bei už mir. prelatą Bronių Antanaitį.
  • Kovo 26 d. V Gavėnios sekmadienis, mūsų parapijoje  – Gavėnios rekolekcijos. Vedėjas Krekenavos klebonas kun. Gediminas Jankūnas.
  • 1,2 procento Gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti parapijai.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą