IV-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2022-05-08 |
Gerasis ganytojas

 

 

 

 

 

 

  • Gegužinėse pamaldose Švč. M. Marijos litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
  • Šiandien, Gegužės 8 d. IV Velykų Sekmadienis ir pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Melskime pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
  • Gegužės 14 d. Pumpėnuose Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena. (Plačiau skelbimų lentoje.)
  • Gegužės 22 d. (sekmadienis) 12.00val. vyskupas emeritas Jonas Kauneckas minės 45 m. kunigystės sukaktį. Kviečiame dalyvauti.
  • Birželio 27 d. – liepos 1d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą