IV-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2023-04-30 |
00 jesus your good shepherd and door by joseph prince
  • Balandžio 30 d. 16.50 val. parapijos salėje ses. Elija ves katechezę, kaip pasigaminti Švč. M. Marijos ikoną.
  • Gegužės 1 d. prasideda gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. Šiokiadieniais litanija bus giedama 17.40 val.,  sekmadieniais po Sumos.
  • Gegužės 6 d. (šeštadienis) Gyvojo Rožinio draugijos nariai kviečiami Katedroje dalyvauti pamaldose ir Šv. Mišiose, kurios prasidės 15.00 val.
  • Gegužės 7 d. (sekmadienis) – Motinos diena. Visose sekmadienio Šv. Mišiose melsimės už gyvąsias ir mirusias Motinas. Po kiekvienų Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas Motinoms.
  • Gegužės 2; 3; 5 ir 6 d. – atitinkamai pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Minėtomis dienomis vakarinėse Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis: į Šv. Antaną, į Šv. Kazimierą, į Švč. M. Marijos ir į Švč. Jėzaus Širdis.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą