Kristaus Atsimainymo sekmadienio skelbimai

2023-08-06 |
atsimainymaas
  • Šiandien švenčiame Porciunkulės atlaidus. Nuoširdus ačiū atlaidų vedėjui Karsakiščio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonui kun. Stasiui Tamulioniui. Nuoširdus ačiū VISIEMS, kurie prisidėjo prie atlaidų pasiruošimo. Te Dievas atlygina gausiomis malonėmis. 
  • Rugpjūčio 9 d. (trečiadienis) – Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė ir Europos globėja. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Rugpjūčio 10 d. (ketvirtadienis) – Šv. Laurynas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Rugpjūčio 13-20 d. – Didieji Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų atlaidai Krekenavoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros 
< atgal į sąrašą