Kristaus Kančios (VERBŲ) sekmadienio skelbimai

2023-04-02 |
verbossss
  • Didįjį Ketvirtadienį Šv. Krizmos Mišios 11.00 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.
  • Didįjį Penktadienį 18.00 val. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos Katedroje. 20.00 val. Kryžiaus kelias Senvagėje.
  • Didįjį Šeštadienį – Velyknakčio vigilijos pradžia 21.00 val.
  • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
  • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą