Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis

2022-04-10 |
verbos
  • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
  • Šiokiadieniais 17.25 val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
  • Balandžio 11-13 d. kviečiame pagelbėti Ukrainos žmonėms. Reikalinga: Higienos priemonės, maistas, medžiaginiai daiktai, elektronikos prietaisai. Sąrašas skelbimų lentoje. Pristatyti Upytės g. 3, 12-18 val.
  • Didįjį Ketvirtadienį Šv. Krizmos Mišios 11.00 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.
  • Didįjį Penktadienį 18.00 val. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos Katedroje. 20.00 val. Kryžiaus kelias nuo Katedros iki Švč. Trejybės bažnyčios. Rinkliava – Šventajai Žemei.
  • Didįjį Šeštadienį – Velyknakčio vigilijos pradžia 21.00 val.
  • Pirmąją Velykų dieną Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
  • Antrąją Velykų dieną 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą