Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės)

2022-05-29 |
ascension
  • Birželinėse pamaldose Švč. Jėzaus Širdies litanija giedama šiokiadieniais po 18.00 val. Šv. Mišių,  sekmadieniais po Sumos. Šiokiadieniais 17.25 val. kalbamas Rožinis prašant taikos Ukrainai.
  • Birželio 1, 3, ir 4 – pirmieji mėnesio trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Vakarinėse šv. Mišiose minėtomis dienomis melsimės atitinkamai į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis sudėtinėmis aukotojų intencijomis.
  • Birželio 5 d. (sekmadienis) – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė – SEKMINĖS. Tėvo diena, pirmasis mėnesio sekmadienis, po Sumos Eucharistinė procesija.
  • Birželio 11 d. (šeštadienis) organizuojama piligriminė kelionė Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Keliu. Registracija zakristijoje arba raštinėje.
  • Birželio 27 d. – liepos 1d. organizuojama vaikų dienos stovykla 6-12 m. vaikams. Minėtomis dienomis užsiėmimai vyks nuo 9-13 val. Registracija raštinėje arba zakristijoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą