KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)

2024-05-11 |
92008 1 31a90d4c0bc5ce95f560da28073142e4
  • Gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
  • Gegužės 14 d. (antradienis) – Šv. Apaštalo Motiejaus šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Gegužės 19 d. (sekmadienis) – ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO IŠKILMĖ. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Prieš Sumą Sekminių procesija.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą