Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) sekmadienio skelbimai

2023-06-10 |
Devintines 2016
  • Tęsiasi birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Litanija Katedroje šiokiadieniais giedama 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
  • Birželio 14 d. (trečiadienis) Gedulo ir Vilties diena. Pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas.
  • Birželio 16 d. (penktadienis) – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Pasaulinė maldų už kunigų šventėjimą diena.
  • Birželio 22 d. organizuojama piligriminė kelionė pal. Ark. Teofiliaus Matulionio keliais. Bus lankoma jo tėviškė, Alantos dvaras, Alantos ir Skiemonių bažnyčios. Registracija zakristijoje.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą