Švč. Mergelė Marija, Dievo gimdytoja

2022-12-31 |
Joseph and Mary
  • Sausio 6 d. (penktadienis) – Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių iškilmė. Šv. Mišios 8.00, 12.00 ir 18.00 val.
  • Sausio 8 d. (sekmadienis) – Kristaus Krikštas. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
  • Antradienis, trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis pirmieji mėnesyje. Šiomis dienomis vakarinės Šv. Mišios bus aukojamus sudėtinėmis aukotojų intencijomis, atitinkamai į Šv. Antaną, į Šv. Kazimierą, į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą