Švč. Trejybės sekmadienio skelbimai

2023-06-04 |
trejybeee
  • Tęsiasi birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Šiokiadieniais litanija giedama 17.40 val. sekmadieniais po Sumos.
  • Birželio 5 d. (pirmadienis) 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis intencijomis už mirusius tėvus.
  • Birželio 6 d., 7 d. pirmieji mėnesio antradienis ir trečiadienis. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamas sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Šv. Antaną ir Šv. Kazimierą.
  • Birželio 8 d. (ketvirtadienis) 11.00 val. vysk. Linas kviečia į padėkos Šv. Mišias  50 m. jubiliejaus proga.
  • Birželio 11 d. (sekmadienis) – ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Pagerbiant šią didžią tikėjimo tiesą organizuojama Eucharistinė procesija, kuri prasidės Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 10.30 val., tęsis aplankant Švč. Trejybės bažn.,  Marijos  Tarnaičių vienuolyną Sodų g. ir baigsis Katedroje. Po Sumos agapė Katedros šventoriuje. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą